Allemaal dezelfde bijbel dankzij crowdfunding

Haagse kerk zamelt geld in voor aanschaf van Bijbel Dichtbij voor alle gemeenteleden

De Haagse kerk 'In de Praktijk' heeft 40 exemplaren van de Bijbel Dichtbij voor haar gemeenteleden gecrowdfund. De Bijbel Dichtbij is – dankzij de vertaling van de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met uitlegblokjes en toepassingen – de ideale bijbel voor deze gemeente. De meeste kerkleden hebben zelf echter weinig financiële middelen. Crowdfundsite Gelukkigervangeven.nl bood uitkomst: “Via crowdfunding was het binnen een paar dagen rond.”

Via Facebook zag Marike ten Have een berichtje over de Bijbel Dichtbij. Perfect voor haar kerkgenoten van In de Praktijk, een kleine gemeente in de Haagse Spoorwijk, die moeite hebben met de verschillende vertalingen. Alleen: de meesten van de 50 leden leven van de bijstand of zitten in de schuldsanering. Voor hen is de 45 euro die de bijbel kost, onbetaalbaar. Een crowdfundactie bleek een geschenk uit de hemel. “De eerste 20 bijbels zijn gesponsord door de uitgever van de Bijbel en de EO, de laatste 900 euro was in een paar dagen rond. Daar zijn we hartstikke blij mee,” vertelt Marike.

Allemaal dezelfde vertaling

Veertien jaar geleden startte 'In de Praktijk' in de Spoorwijk van Den Haag, waar toen geen enkele kerk meer was. De samenkomsten werden gehouden in een oude dokterspraktijk, vandaar de naam. Veel inwoners van de wijk zijn laaggeletterd, waardoor al die verschillende Bijbelvertalingen weleens problemen opleveren. Zo ontstond de wens van Marike om allemaal in dezelfde bijbel te kunnen lezen. “Moeilijke woorden zijn voor deze mensen erg lastig, daarom is de Bijbel in Gewone Taal voor hen zo belangrijk. De preken zijn bij ons ook in Jip-en-Janneketaal. Maar soms denkt iemand dat hij het verkeerde stuk leest, omdat hij niet in de gaten heeft dat hij hetzelfde gedeelte in een andere vertaling leest. Als iedereen dezelfde bijbel heeft, is dat makkelijker."

Actieve gemeenschap

'In de Praktijk' is inmiddels de doksterpraktijk ontgroeid en komt tegenwoordig samen in een buurtcentrum met zo’n 50 tot 60 mensen. Marike is een van de leden van het team achter 'In de Praktijk'. Het is een gemeenschap die actief is in de wijk en veel activiteiten organiseert voor de buurt. Daar komen mooie dingen uit voort, vertelt Marike. “Er zijn drie dames die al twaalf jaar naar al onze activiteiten komen, alleen niet op zondag. Vorig jaar kwam een van de vrouwen ook naar de kerk. Sindsdien komen ze alle drie trouw. Een van hen denkt er nu over zich te laten dopen.”

Zegen

De kerk is niet aangesloten bij een landelijk verband. Omdat de gemeenteleden weinig tot geen financiële draagkracht hebben, is 'In de Praktijk' volledig afhankelijk van giften zoals bij de crowdfundactie. “Elk jaar is het weer spannend of we door kunnen gaan, maar tot nu toe zegent God ons altijd,” zegt Marike dankbaar.

Verrassing

In de herfstvakantie organiseert 'In de Praktijk' diverse activiteiten tijdens de 'Vakantieweek thuis'. Afsluiting van de festiviteiten is Heel de Praktijk Bakt, gebaseerd op het populaire tv-programma Heel Holland Bakt. “Na afloop gaan we met elkaar eten. Dan krijgt iedereen zijn nieuwe Bijbel. Ik denk dat de mensen heel verrast zullen zijn. Het is geweldig dat het zo kan!”

'In de Praktijk' is een jonge kerk in Spoorwijk in Den Haag. Het is een gemeenschap van zo'n 50 tot 60 wijkbewoners die Jezus willen volgen. De kerk is niet aangesloten bij een landelijk kerkverband en financieel afhankelijk van giften om de activiteiten draaiend te kunnen houden, onder meer omdat de meeste bezoekers leven van een bijstandsuitkering en zelf weinig kunnen bijdragen. Meer informatie over 'In de Praktijk' is te vinden op de website.

Geschreven door:

Joëlle Post

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons