Adieu God? is soms Hello God!

Blog van Tijs van den Brink

Komende zondag is het zover: een nieuw seizoen van het tv-programma Adieu God?  begint! Trouwe lezers van deze column en trouwe kijkers van Adieu God? weten het: in dit programma interview ik mensen die kerkelijk zijn opgevoed, maar later in hun leven zijn losgeraakt van de kerk. Althans, zo begon het programma ooit, in 2012.

Wie heel precies kijkt naar Adieu God?, zal in de afgelopen seizoenen een verandering hebben opgemerkt: soms wijkt het programma af van het oorspronkelijke stramien. Een kerkelijke opvoeding is geen voorwaarde meer om in het programma te komen. Vorig jaar interviewde ik bijvoorbeeld collega-presentator Sofie van den Enk. Zij is niet kerkelijk opgevoed, maar kreeg wel op een aantal momenten in haar leven intensief te maken met het geloof. Zo volgde ze ooit een Alpha-cursus.

In de komende serie zetten we die ontwikkeling voort. Binnenkort is schrijfster Jessica Durlacher te gast. Zij heeft een joodse vader (en een doopsgezinde moeder), maar is niet kerkelijk opgevoed. Uit allerlei interviews die wij met haar lazen, maakten we op dat ze zichzelf wel (min of meer) gelovig noemt. Dat wekte onze belangstelling. Het leverde naar ons idee een boeiend gesprek over God en geloof op.

Ook nieuw in deze serie: een moslim! Dennis Honing heeft een intrigerende religieuze levensloop achter de rug: hij groeide op bij een protestantse moeder en een atheïstische vader. In de jeugdgevangenis kwam hij in aanraking met de islam en na zijn vrijlating werd hij moslim. Aanvankelijk redelijk gematigd, later heel radicaal. Op een dag vond hij zichzelf evangeliserend met een lange baard terug op Urk. En nog weer later, nu dus, is hij weer veel gematigder. Alle reden om met hem te praten over die levensloop, vonden wij. De wat aangepaste criteria leidden er ook toe dat binnenkort publicist Stephan Sanders te gast is. Die heeft een vrij beperkt katholiek verleden (en zou dus op zich ook in de oorspronkelijke opzet passen), maar is vooral te gast om te praten over het vinden van God in plaats van het verlaten van de kerk. Eigenlijk Hello God! dus.

Als u af en toe tijdens het kijken denkt: huh, is dat ook Adieu God?, is het antwoord dus: ja, dat is ook Adieu God?. Neemt niet weg dat liefhebbers van de oorspronkelijke opzet van het programma ook aan hun trekken komen. Hersenprofessor Erik Scherder en journalist Charles Groenhuijsen groeiden op als katholieke jongetjes en stopten rond hun puberteit allebei met kerkgang. Ook hun verhaal is te zien de komende weken, te beginnen met Erik Scherder zondagavond.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons