Wordt Claartje Kruijff zaterdag Theoloog des Vaderlands?

'Ik wil een denktank van christenen, een moslim, een rabbijn en een asielzoeker'

Zaterdag wordt tijdens de Nacht van de Theologie de nieuwe Theoloog des Vaderlands bekendgemaakt. Genomineerd zijn Almatine Leene, Claartje Kruijff en Rikko Voorberg. Deze week lees je hier interviews met hen. Vandaag: Claartje Kruijff.

Claartje Kruijff is psycholoog, theoloog, auteur, predikant in de Dominicusgemeente in Amsterdam, pastor en gesprekspartner buiten de kerk.

Waarom wilt u Theoloog des Vaderlands worden?
“Het christelijk geloof heeft buiten de muren van de kerk aan relevantie verloren, terwijl het ons zo veel kan leren over wie we kunnen zijn en wat goed (samen)leven is. Als theoloog heb ik geleerd te spreken over de verhouding van mens tot God. Daardoor breng ik buiten de kerk een gespreksruimte, thema’s en een taal mee, die te maken hebben met de dieptedimensie in ons bestaan. Ik ben buitenkerkelijk opgevoed en heb die levensruimte zelf ooit gevonden. Of misschien bén ik wel gevonden. Mijn missie is om vanuit de theologie ruimte te maken voor een existentieel kader dat we zijn kwijtgeraakt en waar we – vermoed ik – onbewust naar verlangen. Bovendien is theologie een prachtig vak en er zijn veel goede theologen. Ik vind dat wij een vanzelfsprekender plaats mogen krijgen en kunnen nemen in het publieke domein.”

Wat is de Nacht van de Theologie?

De Nacht van de Theologie wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband van universiteiten, hogescholen, uitgeverijen en mediabedrijven, waaronder de EO. Ook zal de nieuwe Theoloog des Vaderlands bekend worden gemaakt, naast het beste theologische boek van afgelopen jaar. De Theoloog des Vaderlands zal voor de periode van één jaar optreden als ambassadeur van de (academische) theologie in Nederland. Zij of hij ontvangt 10.000 euro, die beschikbaar is gesteld door de Vermeulen Brauckman Stichting, te besteden aan een door haar of hem uit te voeren project dat de zichtbaarheid van de theologie ten goede komt. 
De uitslag wordt uiteindelijk voor vijftig procent bepaald door internetstemming en voor vijftig procent door een vakjury. Deze vakjury bestaat uit alle deelnemende organisaties, aangevuld met Tijs van den Brink, Annemiek Schrijver en Freek de Jonge. Voor de vakjury geldt dat de punten van de deelnemende universiteiten en hogescholen twee keer zo zwaar tellen. 

Stel dat u Theoloog des Vaderlands wordt, waaraan wilt u de daarbij behorende 10.000 euro besteden?
“Ik hoop gedurende een jaar een onafhankelijke, oecumenische, schrijvende denktank te vormen. Deze denktank, zo stel ik mij voor, stelt elkaar vragen, zoekt verdieping en schrijft gezamenlijk over kernthema’s uit het alom bekende gebed: het 'onze Vader'. De denktank bestaat uit een protestantse en katholieke theoloog, een humanistische moslim, een rabbijn, een schrijver die asielzoeker was en ikzelf vanuit de oecumene. Samen werken we aan taal die hoofd en hart verbindt en die bijdraagt aan een kwalitatiever gesprek over ons (samen)leven.”

Mijn werkervaring zal mij helpen bij het plannen en uitvoeren van een project
- Claartje Kruijff

Voordat u predikant werd, werkte u bij een internationaal organisatieadviesbureau. Stel dat u Theoloog des Vaderlands wordt, gaan we daar dan nog iets van merken?
“Mijn vorige baan draag ik als een leerzame en interessante periode in mijn leven mee. Ik ervaar het als rijk dat ik in verschillende omgevingen verkeer. Ik heb nu nog steeds een lijntje met Londen, de stad waar ik een tijd woonde. Vanuit Nederland ben ik betrokken bij de Nederlandse kerk in de Londense City. Op een concreter niveau: mijn werkervaring zal mij helpen bij het plannen en uitvoeren van een project. Met een team werken aan een project met resultaten en mijlpalen voor ogen, dat ben ik wel gewend!”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons