Wordt Almatine Leene zaterdag Theoloog des Vaderlands?

'Het is tijd voor een nieuwe reformatie tegen geweld'

Zaterdag 7 november 2017 wordt tijdens de Nacht van de Theologie de nieuwe Theoloog des Vaderlands bekendgemaakt. Genomineerd zijn Almatine Leene, Claartje Kruijff en Rikko Voorberg. Vandaag, morgen en vrijdag lees je hier een interview met een van hen. Vandaag: Almatine Leene.

Dit is een artikel uit 2017

Almatine Leene (1984) is als predikant werkzaam in de Nederduits Gereformeerde Kerk van Stellenbosch-Wes. Ook werkt ze als onderzoeker aan de universiteit van Stellenbosch en als docent dogmatiek en kerkgeschiedenis aan de Viaa Hogeschool Zwolle. 

Waarom wilt u Theoloog des Vaderlands worden?
"Ik zou graag theologie, in al haar kleurrijke schakeringen, op de kaart willen zetten. Geloof is relevant voor het hele leven – ook in het geseculariseerde Westen – en hoort niet alleen achter de voordeur. De Theoloog des Vaderlands heeft wat mij betreft een verbindende functie, zowel binnen- als buitenkerkelijk. Dat is iets wat bij mij past. Als bevlogen christen geniet ik van zinvolle en constructieve gesprekken en stel ik graag vragen om erachter te komen wat er echt speelt. Over theologie, de Bijbel en christenen bestaan veel misverstanden en vooroordelen. Maar als je mensen nieuwsgierig kunt maken door wat je doet en zegt, heeft dat een positief effect." 

Wat is de Nacht van de Theologie?

De Nacht van de Theologie wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband van universiteiten, hogescholen, uitgeverijen en mediabedrijven, waaronder de EO. Ook zal de nieuwe Theoloog des Vaderlands bekend worden gemaakt, naast het beste theologische boek van afgelopen jaar. De Theoloog des Vaderlands zal voor de periode van één jaar optreden als ambassadeur van de (academische) theologie in Nederland. Zij of hij ontvangt 10.000 euro, die beschikbaar is gesteld door de Vermeulen Brauckman Stichting, te besteden aan een door haar of hem uit te voeren project dat de zichtbaarheid van de theologie ten goede komt. 
De uitslag wordt uiteindelijk voor vijftig procent bepaald door internetstemming en voor vijftig procent door een vakjury. Deze vakjury bestaat uit alle deelnemende organisaties, aangevuld met Tijs van den Brink, Annemiek Schrijver en Freek de Jonge. Voor de vakjury geldt dat de punten van de deelnemende universiteiten en hogescholen twee keer zo zwaar tellen. 

Stel dat u Theoloog des Vaderlands wordt, waaraan wilt u de daarbij behorende 10.000 euro besteden?
"Ik wil dat bedrag besteden aan een 7x7 tour met Lazarus en Tear waarin we – zowel in Nederland als internationaal – een beweging op gang brengen die opstaat tegen geweld. Op zeven plekken in het land zullen we aan de hand van theater, ervaringsdeskundigen, muziek en gesprek daarover nadenken. In de kerken hebben we het er hier weinig over. Daarom is het hoog tijd voor een nieuwe reformatie waarin christenen het voortouw tegen geweld nemen."

Ik denk dat ik de Theoloog des Vaderlands een boeiend internationaal tintje kan geven

U woont in Zuid-Afrika. Is dat niet een beetje onpraktisch als u Theoloog des Vaderlands zou zijn?
"Elke dag ben ik op de een of andere manier betrokken op Nederland. Fysiek ben ik minstens drie keer per jaar voor langere tijd in Nederland. Als ik gekozen word, komt het er vanzelfsprekend op neer dat ik nog vaker heen en weer zal vliegen, maar daar heb ik ruimte voor. En gelukkig kun je ook heel makkelijk contact hebben via mail en Skype. Ik denk juist dat mijn leven van wonen en werken in twee landen de theoloog van het vaderland een boeiend internationaal tintje kan geven. Want mijn ervaring is dat ik in Zuid-Afrika veel leer wat ik in Nederland kan toepassen, en andersom."

Beeld: Wilma Breunissen

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons