Politiek doet er wél toe!

Blog van Tijs van den Brink

Er zijn veel mensen die me afraden politicus te worden. Ik heb die ambitie en spreek die ook met enige regelmaat uit. “Doe het niet!” zeggen velen tegen mij. “Je raakt iedere vrijheid kwijt, je moet luisteren naar de bazen en je meningen worden grijs gewassen.”

Voor sommige politici geldt dat ongetwijfeld. Die verdwijnen vroeg of laat na hun afreizen naar Den Haag in een grote wastobbe om daar kleurloos weer uit op te doemen. Maar het kan ook anders. Iemand die dat de afgelopen jaren bewees, is Edith Schippers, (nog net) VVD-minister van Volksgezondheid. Zij is inmiddels veertien jaar politicus en lijkt steeds uitgesprokener te worden. Ik merkte dat vorige week toen ik haar op Prinsjesdag interviewde voor het radioprogramma 'Dit is de Dag', onder andere over medisch-ethische kwesties. 

Liberalere ethiek

In de laatste anderhalf jaar van haar ministerschap lanceerde ze diverse plannen voor een liberalere ethiek op medisch terrein. Ze wil dat huisartsen een abortuspil kunnen verstrekken, dat het mogelijk wordt embryo’s te kweken voor wetenschappelijk onderzoek en het mogelijk maken dat mensen euthanasie krijgen als ze hun leven voltooid achten zonder dat ze ondraaglijk of uitzichtloos lijden. Ik vroeg haar vorige week waarom ze zo graag een ‘voltooid leven’-regeling wil. Ze vertelde mensen te kennen die ’s morgens bij het ontwaken denken: het is weer niet gebeurd, ik moet weer een dag door. Die groep is groeiend, zegt Schippers, ze vindt dat een groot maatschappelijk probleem en deze mensen gunt ze een ‘humaan’ afscheid.

Onzalige plannen

Uit gesprekken die ik de afgelopen maanden voerde, was mij duidelijk geworden dat lang niet iedereen in het kabinet enthousiast was over het voorstel van Schippers. Vicepremier Asscher vertelde me dat Schippers veel moeite had moeten doen om hem te overtuigen. Premier Rutte onthulde in het Nederlands Dagblad dat hij aanvankelijk echt tegen was en dat het van hem ook niet in de komende kabinetsperiode geregeld hoeft te worden. De eigen staatssecretaris van Schippers, Martin van Rijn, gaf ook aan niet veel te voelen voor een regeling.  Schippers is erin geslaagd om (in mijn ogen onzalige) plannen tegen de stroom in door het kabinet te loodsen. Het bewijst dat je in de politiek wat voor elkaar kunt boksen als je weet wat je wilt en je uiterste best doet anderen te overtuigen. Politici hoeven niet grijs te zijn. 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons