Non-stop bidden voor je buurt; waarom zou je?

Vandaag is het Burendag! Een dag waarop veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Wist je dat zes kerken in Amersfoort een week lang 24 uur per dag bidden voor hun buurt? Want: “Wij geloven dat als je met hart en ziel bidt voor je buurt, God daar ook echt iets mee gaat doen.”

’s Ochtends voor je de kinderen naar school brengt, ’s avonds als je net uit je werk komt of zelfs midden in de nacht: in Amersfoort Vathorst bidden gemeenteleden uit zes verschillende kerken een week lang voor hun buurt. Een woonkamer in een van de huizen in de wijk is ingericht als gebedsruimte, waar elk uur één persoon bidt voor de zorgen en noden in de omgeving.

Bewogenheid voor je omgeving

Heeft Vathorst dan zo veel gebed nodig? “Zeker!” reageert ds. Ron van der Spoel met een glimlach. “Net als iedere buurt.” Hij is de enthousiaste initiatiefnemer van deze 24/7-gebedsweek in Amersfoort, en heeft zelf al een aantal uur in de gebedsruimte doorgebracht. Zelfs een keer om 3 uur ’s nachts. “Niet zozeer omdat er allerlei problemen in deze wijk spelen, maar vanwege onze bewogenheid voor de buurt. Veel mensen kennen Jezus niet, of zitten in een zorgelijke situatie. Via onder andere de wijkteams hebben we alle zorgen en vragen die er zijn, verzameld en tot gebedspunten gemaakt.”

Veel bewuster bidden dan thuis

Ron vertelt dat de huiskamer waar de gemeenteleden bidden, helemaal is omgebouwd tot gebedsruimte. Er hangt een bord met dank- en gebedspunten, en er staat een kruis met een knielbank. Midden in de kamer ligt een grote foto van een maquette van Vathorst. Daar staat ieder huis van de wijk op – iedereen kan zijn eigen huis zien, maar ook dat van zijn buren. Ron: “Het mooie is dat sommigen echt bidden met hun vinger op het huis van de buren, of met hun hand op de straat waarin ze wonen. Dit maakt het heel visueel: je ziet waarvoor je bidt. Zo kun je veel bewuster bezig zijn met je omgeving dan wanneer je gewoon ergens op je kamer bidt.”

“Bovendien helpt het als je ziet dat anderen ook aan het bidden zijn. En het geeft een enorme verbondenheid met mensen uit de verschillende kerken hier. Want de ene keer word je afgelost door iemand uit een evangelische gemeente, de andere keer door een katholiek.”

Gun jezelf geen rust, en God evenmin

Moet je per se 24 uur bidden?
“Het zit inderdaad niet op het aantal uren vast. Het heeft te maken met het je bewust toewijden, als hele gemeente. Jesaja 62:6 is voor mij een belangrijke tekst: ‘Jullie die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust, en gun Hem evenmin rust.’ Nou, laten we dat dan gewoon eens letterlijk nemen en in praktijk gaan brengen. Ook om 3 uur ’s nachts.”

Hoe gaat het praktisch in zijn werk?
“Je stapt op je fiets en rijdt naar de gebedsruimte, waar iemand al zit te bidden bij de maquette of bij het kruis. Je neemt het stokje over en een uur later wordt er op de deur geklopt en staat er iemand klaar die het gebed van je overneemt. Soms zie je de ander voor je vertrekt al op z’n knieën liggen. Dat vind ik waanzinnig. Omdat wij geloven dat als je inderdaad met hart en ziel bidt voor je buurt, God daar ook echt iets mee gaat doen. Hoe dan ook.”

“Het mooie is,” vervolgt Van der Spoel, “als je uit je werk komt en door de straat van de gebedsruimte rijdt, zie je daar het licht al branden en weet je dat er gebeden wordt. Sta je ’s ochtends op, dan weet je: er wordt nu gebeden voor mijn wijk. Non-stop.”

In veel kerken is er meestal niet zo veel animo voor gebedsgroepen. Laat staan voor een 24/7-gebedsgroep.
“In één week zit 168 uur en binnen een dag waren de meeste uren vol. Eén persoon per uur. Kijk, je bent niet een uur aan het praten met God. Het is ook luisteren, stil zijn, beseffen dat je in Zijn aanwezigheid mag zijn. Om dat besef te vergroten, moet je bijvoorbeeld je schoenen uitdoen voor je de kamer binnenkomt. We noemen het daarom ook niet een uur bidden, maar een uur met God zijn. En dan kun je een uur op je knieën voor het kruis gaan zitten, maar ook bijvoorbeeld een Bijbeltekst op een stuk canvas schilderen.”

Als je thuis bidt, voelt tien minuten als een uur. In een gebedsruimte voelt een uur als tien minuten
- ds. Ron van der Spoel

Extra uur bidden

“De reacties van deelnemers zijn ook heel positief. Als ze afgelost worden, zeggen ze vaak: ‘Is het uur nu al voorbij?’ Het is echt waar: als je thuis bidt, voelt tien minuten als een uur. Maar als je naar een gebedsruimte gaat, voelt een uur als tien minuten. Dat hoor ik van iedereen. Het mooie was: de eerste dagen waren er nog wat gaten voor het eind van de week. Veel mensen die aan het begin waren geweest, schreven zich onmiddellijk in voor nog een uur aan het eind van de week.

En wat iedere bidder weet: het doet ook echt iets met jezelf. Je bidt voor je omgeving, maar je merkt vervolgens dat God ook dicht bij jezelf komt en dingen naar boven brengt. Ik vind het onvoorstelbaar hoe je in een uur de diepte ingaat met God.”

Zondag 24 september om 13.00 uur zit de gebedsweek erop. En dan?
Na deze week gaan we kijken hoe we verder gaan als kerken om te blijven bidden voor onze wijk en ons te blijven inzetten voor haar bloei. Want het is niet een kwestie van bidden en klaar. Met deze gebedsweek zeggen we eigenlijk: ‘Heer, wij zijn beschikbaar om voor onze wijk, onze buren te bidden. En als U hen wilt aanraken, mag U ons erbij gebruiken.”

De deelnemende kerken zijn: de Veenkerk, Kruispuntgemeente, Ontmoetingskerk, Perspectief, Kerk van de Nazarener en de St. Josephkerk.

Beeld: Shutterstock

Geschreven door:

Mirjam Hollebrandse

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons