Gaan christelijk geloof en evolutie samen?

Ja, zegt Gijsbert van den Brink in ‘En de aarde bracht voort’ (recensie)

Kunnen de evolutietheorie en het (orthodox-)christelijk geloof samengaan? Jazeker, betoogt de hervormde theoloog prof. dr. Gijsbert van den Brink. Hij zet in zijn boek 'En de aarde bracht voort' nauwkeurig uiteen hóe, en met welke consequenties – bijvoorbeeld wat betreft de interpretatie van Genesis 1-3, de eerste hoofdstukken van de Bijbel.

Van den Brink (54) stelt onder meer dat Adam en Eva niet de enige mensen op de aarde waren (hij wijst hierbij bijvoorbeeld op het feit dat Kaïn een stad bouwt), maar wel ‘verbondshoofden’ van de mensheid zoals wij die nu kennen.

Historische zondeval

Nadrukkelijk houdt hij vast aan een historische Adam en een historische zondeval. Verder legt hij bijvoorbeeld uit hoe het proces van natuurlijke selectie – inclusief miljoenen jaren van lijden – te rijmen is met Gods goedheid. En hij beklemtoont dat, als je de gangbare evolutietheorie aanvaardt, Jezus’ verlossingswerk daarmee niet op losse schroeven staat.

Prima te volgen

De auteur, die sinds 2015 de University Research Chair voor Theology & Science bekleedt aan de faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam, gebruikt in zijn studie vrij veel technische termen (van supralapsarisch tot prolegomena). Een verklarende woordenlijst ontbreekt helaas. Ook blijven de vele, soms lange Engelse citaten onvertaald. Maar gelukkig is zijn doordachte betoog sowieso op hoofdlijnen prima te volgen: Van den Brink neemt je in En de aarde bracht voort stap voor stap mee door het woud aan vragen dat hier oprijst.
 

Kritische reacties

Op allerlei punten roept En de aarde bracht voort kritische reacties en stevige vervolgvragen op. Daarom is het goed dat er op vrijdag 22 september een symposium rond dit studieboek plaatsvond, waarop voor- en tegenstanders van zijn visie met elkaar in debat gingen. De meeste recensies en reacties op het studieboek (zowel positief als kritisch) worden bijgehouden door het Logos Instituut. Kort na En de aarde bracht voort verscheen Oorspronkelijk van collega-theoloog prof. dr. Mart-Jan Paul. In tegenstelling tot Van den Brink, verwerpt hij de evolutietheorie: voor hem is deze onverenigbaar met het klassieke scheppingsgeloof.

Prikkelende publicatie

Hoe je ook over het heikele thema ‘schepping en evolutie’ denkt, wie zich grondig in deze complexe materie wil verdiepen, kan niet om deze prikkelende publicatie van Gijsbert van den Brink heen heen. Dat geldt voor theologen en geïnteresseerde gemeenteleden, maar zeker ook voor christelijke studenten.

N.a.v. ‘En de aarde bracht voort’, Gijsbert van den Brink, Boekencentrum, 364 blz., € 22,99

Beeld: Shutterstock

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons