Een PvdA'er die lid wordt van de ChristenUnie?

CU-voorzitter Piet Adema reageert op komst Sander Terphuis

Sander Terphuis, een prominent PvdA-lid dat zich inzet voor mensenrechten, is lid geworden van de ChristenUnie. Als lid wil hij invloed kunnen uitoefenen op de toekomstige regeringspartij. Wat vindt de ChristenUnie hiervan?

In het Nederlands Dagblad zei de uit Iran gevluchte Terphuis: "Dat lidmaatschap heb ik nodig om als voormalig vluchteling het woord te kunnen voeren; op partijcongressen bijvoorbeeld." Ook gaf hij in het interview aan zelf geen christen te zijn. Dat roept vragen op. Piet Adema (foto), landelijk voorzitter van de ChristenUnie, reageert.

Wat vindt u ervan dat Sander Terphuis lid is geworden?
“Iedereen die onze grondslag onderschrijft, is welkom bij de ChristenUnie. Het is een duidelijke tekst en wij gaan ervan uit dat mensen die onze gronddslag onderschrijven ook zelf die overtuiging hebben.”

In het geval van Sander Terphuis lijkt dat niet het geval. Als voorzitter van een unie van christenen zou u kunnen zeggen: we laten alleen christenen toe als lid.
“Zoals elk lid, maakt hij deel uit van een plaatselijke afdeling. Ik laat het aan zijn lokale afdeling over om eventueel met hem in gesprek te gaan. Wij zijn een beweging van christenen. Een aantal jaar terug hebben we een mooie discussie gehad over wie we willen zijn; daaruit kwam ook onze nieuwe grondslag voort. We hebben geformuleerd dat we betrokken christenen willen zijn. Onze leden moeten die grondslag onderschrijven.”

Maar wat heb je aan een grondslag als mensen die er niets mee hebben eroverheen stappen?
“Onze grondslag is leidend voor ons politiek handelen. Deze tekst zorgt ervoor dat we dicht bij de Bron blijven.”

'Verzin een andere naam'

Rikko Voorberg zei  naar aanleiding van het lidmaatschap van Terphuis in het EO-radioprogramma Dit Is De Dag: "Laat de ChristenUnie een andere naam verzinnen, zodat de verwijzing naar het christendom eruit verdwijnt."
“Ik heb dat Rikko horen zeggen, maar ik ben het niet met hem eens. Wij zijn een partij van betrokken christenen. Dat mag duidelijk worden in onze partijnaam. Alle leden leven vanuit dezelfde Bron.”

Op het lid Sander Terphuis na dus.
“De grondslag is helder. En nogmaals: alle leden zijn ingebed in een lokale afdeling. Als er twijfels over leden zijn, is het aan de lokale afdeling om in gesprek te gaan.”

Gebeurt het vaker dat niet-christenen lid worden van de ChristenUnie?
“Ja, het komt voor dat leden niets met het christelijk geloof hebben. Vaak komen zij er snel achter dat onze partij vanuit de Bron leeft, dat blijkt immers uit ons hele doen en laten. Als ze na verloop van tijd merken dat de partij zó christelijk is en dat Christus zó centraal staat, zeggen ze zelf: 'Ik voel me hier niet thuis.' Dan schrijven ze zich weer uit.”

Niet-christelijke leden merken al snel dat de partij zó christelijk is dat ze zelf zeggen: 'ik voel me hier niet thuis'
- Piet Adema, partijvoorzitter ChristenUnie

Of bent u er blij mee dat een prominent iemand als Sander Terphuis lid is geworden van uw partij? Hij brengt veel expertise mee op het gebied van mensenrechten.
“Ieder lid is welkom. Het ene lid is niet mooier dan het andere lid.”

Waarom spreekt u zich zo voorzichtig uit rond zijn opmerkelijke lidmaatschap? Wilt u voorkomen dat de indruk ontstaat dat niet-christenen niet welkom zijn bij de ChristenUnie?
“We bedrijven politiek voor de hele samenleving, dus niet exclusief voor christenen. Maar als je lid wilt worden, moet je iets hebben met de grondslag.”

Politiek activist Sywert van Lienden probeerde enkele jaren geleden met zijn initiatief G500 vijfhonderd jongeren lid te laten worden van VVD, CDA en PvdA, om eigen standpunten op partijcongressen aan de orde te stellen. Bent u niet bang dat straks bijvoorbeeld pro-abortus-activisten de ChristenUnie als regeringspartij gebruiken om hun eigen standpunten op de agenda te zetten?
“Wij hebben 25.000 leden. Er zullen misschien slechts enkelen zijn die om die reden lid van ons worden, maar ik ken ze niet en heb daar nog nooit over gehoord. De meerderheid van onze leden is tegen abortus. Eventuele nieuwe leden krijgen geen voet aan de grond.”

Seculiere Linker Wang

GroenLinks kent de religieuze werkgroep De Linker Wang. Zou een 'seculiere Linker Wang' iets zijn voor de ChristenUnie, zodat mensen als Sander Terphuis zich op die manier kunnen aansluiten?
“Nee, dat zijn we niet van plan. Als je ons wilt steunen, kun je Vriend worden van de CU. Maar als lid onderschrijf je de grondslag. Dat blijft zo. We gaan geen speciale kamer inrichten voor mensen die niets hebben met onze Bron. Als je daar niets mee hebt, is het fijn dat je sympathie hebt voor de CU. Maar het is de vraag of je je echt thuisvoelt bij onze partij.”

Wouter Beekers (CU): 'Het is niet wenselijk dat niet-christenen lid worden'

Wouter Beekers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, hoort vaker dat niet-christenen lid worden van de ChristenUnie, ondanks de uitgesproken christelijke grondslag. "Het is mooi dat ze zich verbonden weten, maar dan kunnen ze beter Vriend van de ChristenUnie worden. Het is niet wenselijk dat niet-christenen lid worden, ik juich dat niet toe. We zijn immers een unie van christenen. Sander Terphuis zal merken dat we op samenkomsten bidden en politiek bedrijven bij een open Bijbel. Als je daar niets mee hebt, lijkt het me een frustrerende exercitie voor zowel de partij als voor Terphuis zelf.”

Sander Terphuis: 'Ik weet niet hoe het voelt om samen te bidden'

Sander Terphuis laat Visie weten nog niet benaderd te zijn door een lokale afdeling. Over het christelijke gehalte van de CU maakt hij zich niet zo veel zorgen. “Ik ben weleens in de kerk bij muziekuitvoeringen en een kerstavond geweest. Maar samen bidden heb ik niet meegemaakt. Ik zal moeten ondervinden hoe dat voelt. Ik ben islamitisch opgevoed en heb daardoor een nare bijsmaak overgehouden aan religie. Maar ik wijs het christendom absoluut niet af. Al zeg ik er gelijk bij dat ik niet om religieuze redenen lid ben geworden, maar om inhoudelijke. Ik voel me thuis bij hun waarden van medemenselijkheid en barmhartigheid en heb goed samengewerkt met hun Tweede Kamerlid Joël Voordewind.”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons