De lofzang gaande houden

Blog van Andries Knevel

“Als je ooit een keer in de Provence in Frankrijk komt, moet je zeker de abdij van Le Thoronet bezoeken,” zei de bekende schilder Henk Helmantel een paar jaar geleden tegen mij. En u begrijpt, deze zomer kwam het ervan.

Le Thoronet is een heel oud (uit de twaalfde eeuw) cisterciënzer klooster, voor een groot deel prachtig gerestaureerd. Mijn vrouw en ik hebben er lange tijd doorheen gedwaald en zomaar gezeten, daar in die prachtige, sobere abdijkerk. Het waren mooie momenten van meditatie en stille aanbidding. Toen we vertrokken, zagen we een klein bordje. We werden uitgenodigd om iets verderop ook het Monastère de Bethléem te bezoeken. En als fanatieke kloosterbezoekers die we zijn, deden we dat.

De lofzang
Helaas bleek de poort gesloten. Gelukkig was er ergens een briefje aan een deur geprikt waaruit we opmaakten dat we heel stil naar boven konden gaan, om te kijken. En wat we toen zagen... Twintig nonnen, met de kap op, waren daar de liturgie aan het vieren. Ze zongen de psalmen als afsluiting van de dag. Dat beeld en die ervaring ontroerden me. Zomaar midden in de Provence, werd de lof op de Here God gezongen. Of anders gezegd: werd de lofzang gaande gehouden. En ik realiseerde me dat overal in deze wereld, in kloosters, het loflied wordt gezongen. Soms zeven keer per dag. Als ik een enkele keer om 04.00 uur ’s morgens wakker ben, weet ik: nu gaan de benedictijner monniken in Europa de lauden zingen. Het loflied op God.

Dank
Je kunt zeggen dat de kerk er op aarde is om de grote daden van de Here God te verkondigen en Hem te verheerlijken. Dat kan op vele manieren, maar zeker ook in de liturgie van de kerk der eeuwen. 
Als ik het even niet meer weet, mag ik wél weten dat de lofzang gaande wordt gehouden, dat God wordt geprezen om wie Hij is. En gaat het daar in het geloof ten diepste niet om? Niet om mij. Maar om Hem? Dank, zusters van Bethléem.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons