Claartje Kruijff is de nieuwe Theoloog des Vaderlands

Bekendmaking tijdens 'Nacht van de Theologie'

Zaterdagavond is tijdens de Nacht van de Theologie Claartje Kruijff verkozen tot nieuwe Theoloog des Vaderlands.

Claartje won de strijd van Rikko Voorberg en Almatine Leene. De Nacht van de Theologie werd georganiseerd door een samenwerkingsverband van universiteiten, hogescholen, uitgeverijen en mediabedrijven, waaronder de EO. De nieuwe Theoloog des Vaderlands zal voor de periode van één jaar optreden als ambassadeur van de (academische) theologie in Nederland. Claartje ontvangt 10.000 euro, die beschikbaar is gesteld door de Vermeulen Brauckman Stichting. De prijs van 10.000 euro die zij bij deze titel ontvangt gaat zij besteden aan het oprichten van een schrijverscollectief dat zich gaat bezighouden met de actualisering van het Onze Vader. 

Claartje: “Ik hoop gedurende een jaar een onafhankelijke, oecumenische, schrijvende denktank te vormen. Deze denktank, zo stel ik mij voor, stelt elkaar vragen, zoekt verdieping en schrijft gezamenlijk over kernthema’s uit het alom bekende gebed: het 'onze Vader'. De denktank bestaat uit een protestantse en katholieke theoloog, een humanistische moslim, een rabbijn, een schrijver die asielzoeker was en ikzelf vanuit de oecumene. Samen werken we aan taal die hoofd en hart verbindt en die bijdraagt aan een kwalitatiever gesprek over ons (samen)leven.”

Beste theologische boek van het jaar

Het boek ‘God is een vluchteling – de terugkeer van het Christendom in de Lage Landen’ van de Vlaamse filosoof David Dessin is tijdens de Nacht van de Theologie verkozen tot het beste theologische boek van het jaar 2017. 
Met ‘God is een vluchteling’ heeft Dessin volgens de jury een uiterst actueel en relevant boek geschreven. Dessin laat zien dat, anders dan vaak wordt gedacht, een zeer groot deel van de migranten die naar Europa komen tot het christendom behoren. Met hun komst is er op het Europese continent een nieuw soort christendom aan het ontstaan.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons