Breekt vandaag het einde der tijden aan?

‘Belangrijker is de vraag: ben je met God verzoend?’

Zaterdag 23 september 2017 is volgens de Amerikaanse voorganger Daniel Matson de dag van de opname van de gemeente. Dan zou namelijk het ‘grote teken in de hemel’ uit Openbaring 12 te zien zijn. Wat moeten we met dit soort voorspellingen?

Wilde speculaties over het einde der tijden doen al jaren, zelfs eeuwen, de ronde. Is het niet de Maya-kalender, dan zijn het wel de bloedmanen, of allerlei ingewikkelde rekensommen die ons ervan moeten overtuigen dat op exact die en die datum de opname plaatsvindt – of zelfs dat de aarde compleet vergaat. En nu is daar dus de voorspelling van deze pastor van de Vergadering van Gelovigen. Volgens hem zal de aarde niet volledig vergaan, maar de wereld zal niet meer zijn zoals wij die kennen, zei hij tegen The Washington Post.

Teken in de hemel

Want, stelt Matson, in Openbaring 12:1 en 2 staat: ‘Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd.’ Met precies die situatie zouden we volgens Matson zaterdag te maken krijgen: in het sterrenbeeld Virgo (Maagd) wordt op 23 september een bijzondere samenstand verwacht van de zon, de maan en de planeet Jupiter. Sterrenbeeld Leo (Leeuw), dat bestaat uit negen zichtbare sterren, wordt omringd door de planeten Mercurius, Venus en Mars, en vormt zo een kroon van twaalf sterren op het hoofd van Maagd. Een unieke stand van planeten en sterren.

Te simpel

Naast alle kritische kanttekeningen van vooraanstaande (Amerikaanse) astronomen, is het ook theologisch nog maar zeer de vraag of Matson gelijk heeft. Ds. Willem Glashouwer, auteur van onder andere Zie Hij komt kan er in elk geval weinig mee. Zijn belangrijkste reden: “Het gaat in Openbaring 12 om iets heel anders dan een ‘simpele’ stand van sterren en planeten. Met de vrouw en de twaalf sterren wordt een geestelijk principe uitgelegd, waarvan je de sleutel vindt in Galaten 4:26. Daar zegt Paulus: ‘Maar het hemels Jeruzalem is vrij en dat is onze moeder.’ Om dat heel eenvoudig te vertalen: de zwangere vrouw staat voor wat God in Zijn genade aan Licht brengt in deze wereld. Daartegenover staat de draak, die meteen klaarstaat om dat wat God geeft, te verslinden. Johannes krijgt in Openbaring 12 dus een inkijkje in de geestelijke principes en hem wordt duidelijk gemaakt wat van God komt en wat van de duivel komt.”

Is het zo’n gekke gedachte om te kijken naar de stand van sterren en planeten? De Bijbel zegt immers zelf dat we moeten letten op de tekenen aan de hemel.
“Dat is absoluut waar. Maar dat zijn tekenen van een giga omvang; die wijzen op apocalyptische verschijnselen, zoals sterren die uit de hemel vallen, de zon die haar glans niet geeft en de maan die rood wordt als bloed. Als deze apocalyptische verschijnselen die de profeet Joël voorspelt, echt gaan gebeuren, schudt de hele aarde op zijn grondvesten en lijkt de hemel wel in te storten. Maar dat is echt iets anders dan een paar planeten die op een rij komen te staan.”

Raak niet in de war dat dit allemaal gebeurt

Als tegenreactie verwijzen veel mensen naar Mattheus 24, waar Jezus zegt dat niemand de dag noch het uur van Zijn komst weet. Maar in 1 Tessalonicensen 5 staat dat Hij komt als een dief in de nacht, behálve voor wie Hem verwachten. Kun je daaruit opmaken dat we toch meer kunnen weten over het tijdstip van Jezus’ terugkomst?
“Absoluut. In Matteus 24 spreekt Jezus met Zijn discipelen over de tekenen van de tijd. Hij zegt dan in vers 27: ‘Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen.’ En in Lukas 21 zegt Jezus: ‘Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij.’ Hij verwacht dus van ons dat wij de tekenen der tijden goed in de gaten houden.”

Sommige mensen worden daar bang van, of raken erdoor in verwarring.
“Ik zou zeggen: besef als gelovig mens dat je verlossing steeds dichterbij komt. Zie het als de geboorteweeën van de nieuwe tijd die komt. Daar ga je toch van op het puntje van je stoel zitten! En ja, we moeten er wel doorheen, en dat zal geen pretje zijn. Maar het loopt uit op een fantastische toekomst en op de opstanding van het lichaam. Een joodse rabbijn zei eens: ‘Raak niet in de war dat dit allemaal gebeurt. Dat betekent dat de Messias onderweg is.’

En word je er bang van? Misschien zijn dergelijke voorspellingen reden om eens serieus na te denken over de toekomst, over de vraag waar je zult zijn als Jezus terugkomt. Ben je met God verzoend? Kun je Jezus ontmoeten?"

Anderen raken cynisch door al die eindtijdvoorspellingen die steeds maar niet uitkomen.
“Je moet een beetje afstand nemen en proberen naar het grote plaatje te kijken. Hét grote teken van de tijd is de terugkeer van het Joodse volk na bijna 2000 jaar. Want Israël is Gods sleutel naar de toekomst. Dat zien veel mensen niet, en ook de kerk beschouwt het als een politieke zaak. Maar God is begonnen de geschiedenis van de wereld voorwaarts te stuwen naar het door Hem gestelde doel: de komst van het Koninkrijk en de komst van de Koning.”

Beeld: Shutterstock

Geschreven door:

Mirjam Hollebrandse

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons