Biedt de Bijbel ruimte voor euthanasie?

Blog van Tijs van den Brink

Het was (nota bene) een artikel in het 'Reformatorisch Dagblad' dat bij mij het kwartje liet vallen. ‘t Was al wel eens vaker door m’n hoofd geschoten, maar nu stond het zwart-op-wit: "Abortus kan in de achterban van de ChristenUnie op veel afkeuring rekenen, terwijl het denken over euthanasie (...) meer nuances kent."

Het denken over euthanasie lijkt in orthodox-christelijk Nederland een ontwikkeling door te maken. De uitspraak hierboven is afkomstig van Hans Vollaard, politicoloog aan de Universiteit Utrecht, die goed thuis is in de christelijke partijen. Als ‘het denken over euthanasie meer nuances kent’, betekent dat vermoedelijk dat een deel van de achterban van de ChristenUnie (en daarmee een deel van orthodox-christelijk Nederland) euthanasie in sommige gevallen kan billijken. Als gezegd: ik had die indruk al langer, maar heb die gedachte nog maar nauwelijks uitgesproken gezien. 

Het zesde gebod

Vorig jaar kreeg ik een rouwkaart onder ogen van een depressieve gelovige, die ‘er na een jarenlange strijd voor heeft gekozen het leven terug te geven aan de Heer’. In de evangelische gemeente van deze gelovige leidde deze keus niet of nauwelijks tot onrust.
Ik kan me vergissen, maar voor zover ik waarneem, wordt het gesprek hierover weinig gevoerd in christelijke kring. Van huis uit zal voor de meeste Visie-lezers gelden dat ze tegen abortus en euthanasie zijn, omdat het zesde gebod de mens verbiedt te doden. Bij abortus lijkt dat verbod (behalve als er sprake is van verkrachting of als het leven van de moeder in gevaar is) voor velen recht overeind te staan, bij euthanasie ligt dat kennelijk iets anders. Best begrijpelijk. Zelfs de meest orthodoxe gelovige zal meer empathie voelen voor iemand die na jarenlange depressies niet meer verder wil, dan met iemand die een abortus laat plegen omdat de zwangerschap nu echt niet goed uitkomt. 

Empathie

Als het echt zo is dat het denken op dit punt onder christenen aan het veranderen is, lijkt het me belangrijk dat we het er eens over hebben. Hoe verhoudt de empathie die ik net beschreef, zich tot het zesde gebod? Biedt de Bijbel inderdaad ruimte om je leven ‘terug te geven aan de Heer’? Of is dat een vrome manier om iets kroms recht te praten? Het lijkt me zinnig als wijze gelovigen, jong en oud, daar hun licht eens over laten schijnen. 

Wat vindt u? Praat mee op Facebook.com/eovisie

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons