Amsterdamse Noorderkerk moet 'huis voor de ziel' worden

Ds. Paul Visser ingezegend als 'predikant voor buurt en stad'

“De Noorderkerk moet een begrip worden, net als De Rode Hoed of De Nieuwe Liefde. Een plek waar je terechtkunt met je vragen, en waar beelden over God en de kerk worden doorbroken. Een huis voor de ziel, voor yup en Jordanees.”

Dat zegt ds. Paul Visser naar aanleiding van zijn inzegening als ‘predikant voor buurt en stad’, afgelopen zondag. Een week eerder werd Johan Visser – geen familie – bevestigd als gemeentepredikant. Daarmee heeft de Noorderkerk in Amsterdam voor het eerst in 400 jaar 2 predikanten.

Is het zulke vruchtbare grond in Amsterdam?
Paul Visser: “Nee, het is keiharde grond. Maar ik moet denken aan het verhaal van de schoenmaker die naar Afrika ging. De ene Afrikaan zei: ‘Het heeft totaal geen zin om hier schoenen te gaan verkopen, want er loopt niemand op schoenen.’ De andere Afrikaan zei: ‘Fantastisch, in Afrika moet je een fabriek neerzetten, want hier heeft nog niemand schoenen!’ Ik ben van het laatste soort. Dus nee, het is geen heel vruchtbare grond. En ik geloof ook niet dat mensen op mij zitten te wachten. Maar ik geloof wel dat Gods hart naar Amsterdammers uitgaat.”

Geen handigheidje van mij

Visser ziet met eigen ogen hoe God soms op de meest verrassende manieren verschijnt, aan zowel Amsterdammers uit de Jordaan als uit de grachtengordel. “Ondanks al hun weerzin en verzet, zijn het ook heel gewone mensen, met verlangens en teleurstellingen, die zoeken naar houvast. Ik zie mensen tot geloof komen, die het van zichzelf van z’n levensdagen niet hadden gedacht, die er ook helemaal niet op zaten te wachten. Dat is geen handigheidje van mij – God opent deuren, elke keer opnieuw.”

U ziet de Noorderkerk als ‘huis voor de ziel’ en wilt Amsterdammers daar ontmoeten. Is een kerkgebouw niet een te hoge drempel?
“Nee, in de stad niet. Als mensen iets willen weten van God, willen ze vaak in een kerkruimte zijn, dat vinden ze interessant. De kerk is de plek van stil worden, van gesprek, ontmoeting en gebed. En juist op deze plek zou ik willen dat allerlei beelden over God en de kerk doorbroken worden. Als een soort beeldenstorm, waardoor de argwaan doorbroken wordt en er ruimte komt om het eens te hebben over wie God nu écht is.

En dan hoop ik dat mensen die met hun ziel onder de arm lopen of op zoek zijn naar zin, naar zegen, steeds makkelijker over de drempel komen. Met daarbij mijn verlangen om de Bijbel op tafel te krijgen.”

Ds. Paul Visser organiseert bijbelklassen voor geïnteresseerde Amsterdammers, bezinningscursussen voor Amsterdamse studenten, high tea’s voor buurtbewoners, debatavonden en andere activiteiten waar het gesprek gevoerd wordt over zingevings- en geloofsvragen.

U wilt in gesprek met ‘yup en Jordanees’. Dat kunnen pittige gesprekken worden.
“Alsjeblieft, graag ook pittige gesprekken! Ik heb niets te verliezen, hooguit iets te winnen. Kijk, het verhaal van God is geen leuk, makkelijk verhaaltje. Het is wel een heel genadig verhaal, maar het roept vaak allerlei gevoelens, gedachten en frustraties op. En toch, uitgerekend dat evangelie is van zoveel betekenis, dat mensen uit allerlei hoeken er zomaar door verrast kunnen worden.”

Vrolijk orthodox

De Noorderkerk is een orthodoxe PKN-gemeente. Is het opvallend dat juist deze kerk groeit? “Wat groeit, is een kerk met een helder verhaal,” reageert Johan Visser, de nieuwe gemeentepredikant van de Noorderkerk. “Of dat nu heel orthodox is of niet. Een kerk waarin alles kan en mag, trekt vaak weinig mensen. De Noorderkerk zou je kunnen typeren als vrolijk orthodox en gastvrij, een kerk waar het ergens over gaat. Bovendien zet een grote groep mensen die lid is van de kerk, zich in; we zijn een gemeenschap die niet alleen goed voor zichzelf en de kinderen is, maar zich ook echt inzet voor de wijk en voor het evangelie onder de mensen.”

Samen vormen Visser & Visser het nieuwe predikantenduo van de Noorderkerk in Amsterdam. Ds. Johan Visser komt over uit de Christusgemeente in Antwerpen, onderdeel van de Verenigde Protestantse Kerk in België, waaraan hij sinds 2007 verbonden is geweest. Daarvóór was hij o.a. werkzaam als toeruster bij IFES, de koepelorganisatie van christelijke studentenverenigingen. Johan Visser zal zich vooral concentreren op de pastorale zorg, de toerusting en opbouw van de bestaande gemeenschap van de Noorderkerk.

De tweede predikant van de Noorderkerk wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met de Protestantse Kerk Amsterdam, Missionair werk en kerkgroei van de Protestantse Kerk in Nederland en de IZB.

Beeld: Shutterstock

Geschreven door:

Mirjam Hollebrandse

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons