'Aanpak christenvervolging in Nederland moet hoogste prioriteit krijgen'

ChristenUnie en SGP willen Kamervragen stellen aan minister Blok

De ChristenUnie-SGP in Rotterdam is “diep geschokt” door de bedreigingen van het evangelisten-echtpaar dat werkt voor Home for Kurds. Een interview met het paar is voor raadslid Setkin Sies aanleiding om het stadsbestuur schriftelijke vragen te stellen en te manen tot actie. De fracties van ChristenUnie en SGP in de Tweede Kamer gaan vragen stellen aan minister Blok. “Het is absurd dat de kogels je om de oren vliegen vanwege je geloof. Dit verwacht je niet in Rotterdam, maar in Raqqa.”

In het interview – dat eerder verscheen in Stem, het magazine van Stichting de Ondergrondse Kerk – vertellen de Koerd Faraidoun Fouad en zijn Nederlandse vrouw Wesselien dat ze voor hun evangelisatiewerk onder moslims in Rotterdam een hoge prijs betalen. Dagelijks worden ze met de dood bedreigd. Er is zelfs op hen geschoten. De Rotterdamse ChristenUnie-SGP-fractie vindt deze zeer ernstige bedreigingen ontoelaatbaar. “Ik ken deze mensen, ze wonen een paar straten bij mij vandaan,” zegt Setkin Sies in een reactie aan Visie. “Ik weet dat ze onder behoorlijke druk werken. Maar ik had me niet gerealiseerd dat het zo fysiek bedreigend was.”

Wat wilt u met de schriftelijke vragen aan het stadsbestuur bereiken?
“Ik wil dat de samenleving ervan bewust wordt dat vrijheid van godsdienst onder druk staat. Mensen moeten de vrijheid hebben om individuele geloofskeuzes te maken. Moslims moeten de vrijheid hebben om hun geloof te verlaten, evengoed als christenen en andere gelovigen die vrijheid moeten hebben. Deze evangelisten hebben kennelijk niet de vrijheid om hun werk te doen. De grondwet wordt hier met voeten getreden, en de overheid moet pal staan voor de borging van die grondwet. De politie is nauw betrokken bij het echtpaar. Maar het grote debat over de vrijheid van godsdienst moet gevoerd worden. Dat is niet eenvoudig, want het gaat over cultuurverschillen. Sommige sociale verbanden zijn zo stevig en intens, dat het niet altijd geaccepteerd wordt als je andere keuzes maakt. Het is mooi als een gemeenschap hecht is, maar tegelijkertijd moet er ruimte zijn voor een individu. Zo hebben we dat in Nederland geregeld.”

Moslims moeten hierover met elkaar in gesprek in de moskee, de families en de verenigingen

Fysieke intimidatie

Heeft u de indruk dat dit breder leeft? Hebben meer Rotterdammers last van bedreigingen uit islamitische hoek?
“Ja, het is een breder verschijnsel dat de omgeving van een moslim niet accepteert dat hij of zij uit de islam stapt. Deze bedreiging met kogels is incidenteel, maar fysieke intimidatie – slaan en andere vormen van geweld – is niet uitzonderlijk. Ik weet dat dit in Rotterdam vaker voorkomt bij moslims die zich tot het christendom bekeren.”

Wat verwacht u van het gemeentebestuur?
“Dat de politie deze mensen blijft beveiligen. En ik hoop dat het maatschappelijk debat hierover een nieuwe impuls krijgt. Het gesprek hierover moet in de haarvaten van de samenleving komen. Moslims moeten hierover met elkaar in gesprek in de moskee, de families en de verenigingen. De overheid kan bijvoorbeeld imams en onderwijzers faciliteren om dit interne gesprek goed te voeren. Het zijn complexe gesprekken over culturele gewoontes en de eer die op het spel staat. Alleen uitleggen dat we dat in Nederland zo niet doen, is niet voldoende. Verder wil ik dat de overheid een aantal rolmodellen een podium biedt. Dat kunnen moslims zijn die christen zijn geworden, of christenen die moslim zijn geworden en die laten zien dat – ondanks dat de familie misschien verdriet heeft over hun keuzes – het goed mogelijk is om in vrijheid zo'n stap te maken.”

Kamervragen aan minister Blok

Ook landelijke politici zijn geschokt door de Rotterdamse kwestie. Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie): “Ik spreek op geheime plaatsen in Amsterdam weleens moslims die christen zijn geworden. Ze worden bespuugd en bedreigd, dus gewoon in Nederland.” Volgens Voordewind moeten evangelisatieactiviteiten openlijk kunnen plaatsvinden. “We leven in een vrij land. Iedereen moet binnen de regels van de wet zijn geloof kunnen uiten. Naar aanleiding van de situatie in Rotterdam ga ik Kamervragen stellen aan minister Blok van Veiligheid en Justitie.”

Hoogste prioriteit

SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij sluit zich daarbij aan. “Ik ga over deze ernstige zaak Kamervragen stellen aan minister Blok. Deze bedreigingen raken de gewetensvrijheid, een kernwaarde in onze samenleving. De aanpak van christenvervolging in Nederland moet de hoogste prioriteit krijgen en het kabinet moet daar scherp stelling in nemen.” Er moet geen onbekendheid over dergelijke bedreigingen ontstaan, vindt Van der Staaij. “We kennen allemaal de voorbeelden uit asielzoekerscentra waar christenen met bedreigingen te maken krijgen. Dat stopt niet als ze het azc verlaten hebben.”

De politie van Rotterdam wil niet inhoudelijk op de zaak reageren.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons