Kerkverlating in eigen gezin

Feike ter Velde in ‘Toen was geloof heel gewoon’

in Mediatips

Jarenlang presenteerde Feike ter Velde het televisieprogramma ‘God verandert mensen’ en riep mensen op om de keuze voor Jezus Christus te maken. Zijn zoon ging een andere weg. Lange tijd wist Feike daar niets van.

Wanneer je met Feike over het geloof spreekt, dan kom je een bevlogen man tegen. "Dat is mijn karakter", zegt Feike, maar dat is niet de enige reden. Als twintig jarige kwam hij mensen tegen die een levend geloof hadden. Feike raakte met hen bevriend en kwam in die tijd tot geloof. Hij ervoer veel vreugde en blijdschap en verlangde ernaar dat meer mensen Jezus leren kennen. Dat geluk gunde hij anderen ook “en nog steeds”, zo vertelt hij Andries Knevel.

Voordat het programma ‘God verandert mensen’ bestond, pleitte hij er in een vergadering met het EO-personeel voor om een duidelijk, evangeliserend programma op de buis te brengen, niet wetend dat hij zelf de presentator van dit programma zou worden. In 'God verandert mensen' richtte hij zich op die éne kijker thuis. Wanneer iemand in dat programma verteld had hoe hij of zij tot bekering was gekomen, werd de kijker opgeroepen om ook die keuze te maken. Veel mensen reageerden op die oproep en kwamen tot geloof.

Schaamte
Peter ter Velde, een van zijn kinderen, wilde liever niet dat bekend werd dat hij de zoon van die tv-presentator was. Hij schaamde zich niet voor zijn vader, maar wel voor het geloof. Hij wilde ontdekken hoe het er in het niet gelovende deel van de wereld aan toe ging.

Keuze
Andere kinderen van EO-presentatoren werden gepest of moesten de grappen aanhoren die over hun vader gemaakt werden. Dat wilde Peter niet meemaken. Hij maakte nog een keuze: hij besloot het geloof achter zich te laten.

Peter en Feike zijn op gegeven moment met elkaar in gesprek gegaan en spraken onder andere over de tegengestelde keuzes die zij in hun leven hebben gemaakt. Die gesprekken waren waardevol. “De relatie is beter dan ooit tevoren”, vertelt Peter.

Keuzes
“Ieder moet zijn eigen keuzes maken”, zegt Feike. “Ook mijn kinderen maken keuzes en het is zoals het is. Ik kan het niet veranderen. Maar je moet niet denken dat ik met een last op mijn schouders door het leven ga. Ik heb het aan de Heer overgegeven.”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons