‘De werkelijkheid van Gods regering blijft overeind…’

Kees van der Staaij in “Toen was geloof heel gewoon”

in Mediatips

In de jaren zeventig en tachtig veranderde het christendom in Nederland totaal. De SGP heeft ook met veranderingen te maken gekregen. Andries Knevel praat daar met Kees van der Staaij over. Ook vertelt Van der Staaij over zijn geloof.

Terugkijkend op de laatste vijftig jaar van de SGP merkt Van der Staaij op dat de kern van het gedachtengoed van de partij ongetwijfeld hetzelfde is gebleven. De belangrijkste verandering heeft te maken met de vraag hoe de SGP christelijke politiek in een steeds meer seculariserende, ontkerstende samenleving kan bedrijven. Deze vraag ging leven vanaf de tijd dat de EO werd opgericht.

Begintijd
In de begintijd van de SGP stipte dominee Kersten, die oprichter van deze partij was, ook regionale kwesties aan zoals een onbewaakte spoorlijn in Krabbendijke. Hij stond erg dicht bij de burgers. Nu is het weleens de klacht of politici eigenlijk wel weten waar zij mee bezig zijn.

De toogdagen van de SGP waren bijeenkomsten waar ook veel oudere mensen kwamen die weinig verenigingsactiviteiten hadden. Het waren echte ontmoetingsmomenten. Er werd ook veel over geestelijke zaken gesproken, bijvoorbeeld over je verhouding met God. In de loop van de tijd is die rol van de SGP minder geworden: ‘Er zijn ook meer organisaties gekomen waar mensen elkaar konden ontmoeten. Mensen die nu bij de SGP betrokken zijn, doen dat veel meer vanuit de politieke overtuiging.’

Op de kansel
Van tijd tot tijd staat politicus Kees van der Staaij ook op de kansel. Op elke derde dinsdag van de maand worden er in de Waalse Kerk in Den Haag Residentie Pauzediensten gehouden. In die diensten verzorgt een predikant een meditatieve overdenking over een Bijbelgedeelte. Van der Staaij wordt soms gevraagd om ook een bijdrage te leveren. Hij maakt dan een doorvertaling naar de politieke praktijk, “maar ook weer niet over de laatste cijfers achter de komma over de koopkracht”. Hij ervaart die diensten als een ‘oase ervaring’, die hij niet graag zou missen.

Toekomst
Van der Staaij beseft dat christelijke organisaties kwetsbaar zijn: “Neem nou de SGP. Als er zomaar een kabinet komt die een kiesdrempel van 5 zetels instelt voor partijen…’ Toch vindt hij dat minder belangrijk dan de zekerheid dat in elk geval de werkelijkheid van Gods regering overeind blijft. Die zekerheid maakt dat hij positief in het leven staat. Hij heeft ook niet het karakter om een beetje te gaan somberen: ‘mijn karakter is vrij opgewekt.’

Hij vindt het mooi te merken dat er bij veel jongeren dezelfde overtuiging leeft over thema’s waar de SGP zich ook mee bezighoudt en waar de partij speerpunten van maakt, zoals het opkomen voor het leven, het gezin, Israël en gewetensvrijheid.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons