Vrijgemaakt

Blog van TimZingt

Mijn trouwe dagblad stemde me uiterst vrolijk: de vrijgemaakt-gereformeerde synode heeft in zijn oneindige wijsheid besloten vrouwen in het ambt toe te laten.

Voor iedereen die zich afvraagt wat dat betekent: ze mogen preken. Dat deden ze al thuis en op het werk, daar hadden mannen sowieso niets meer te vertellen, maar ze mogen het nu ook in de zondagse dienst. Ladykanten. Het debat over de onaardige Bijbelteksten die toch eeuwenlang duidelijk leken te zijn over de rol van de vrouw, is beslecht in het voordeel van de moderne uitleggers. De ‘lees-nou-eenvoudig-wat- er-staat’-variant haalde bakzeil. Vrijmaking voor de vrouwen.

Nee, vrijgemaakt is niet meer wat het geweest is. Mijn ouders noemden deze gelovigen ‘artikel 31’. Voor mij een compleet raadsel wie die andere 30 artikelen dan waren. Vrijgemaakten kwamen op mij over als nogal zelfbewuste gelovigen die precies wisten waarom ze vrijgemaakt waren. Ze waren ook niet christelijk maar gristelijk, een subtiel verschil. Er kleefde een ‘ware kerk’-imago aan hen, wat ze overigens tegenspraken: er waren ook ware gelovigen in andere kerken, maar die hadden later wel wat uit te leggen. Zij niet. De vrijgemaakte clubkaart was voldoende om priority lane de hemel in te gaan.

Ooit waren ze woest de gereformeerde kerk uitgestampt. De Tweede Wereldoorlog was nog niet voorbij of zij namen al een voorschot op de bevrijding: vrijmaking. Vervolgens stampten ze een eigen subzuil uit de grond: met eigen scholen, een krant en politieke partij. Het leken wel gereformeerden! Maar nu, driekwart eeuw later, is er een soort vrijmaking van de vrijmaking gaande. Betonrot knaagt aan de zuil: Het GPV is verdwenen in de ChristenUnie. 

Het Nederlands Dagblad heeft veel lezers die de vrijgemaakte theologie niet bepaald onderschrijven en mijn baptistenvriendjes brengen hun ongedoopte kroost vrolijk naar de vrijgemaakte school, waar kinderopwekking wordt gezongen. En nu dus de vrouw in het ambt. Vrijgemaakten verworden langzamerhand tot gewone gelovigen. Wat betekent vrijgemaakt zijn nu nog? Heeft het nog toekomst?

Het verrassende antwoord is: ja! De eerste vrijgemaakte vrouw in het ambt gaat namelijk aan het werk in de gevangenis. Wie wil daar nou niet vrijgemaakt worden? 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons