Ú bent verantwoordelijk

in Geloven

Natuurlijk wilt u graag betrokken zijn bij de ontwikkeling van uw kind. U wilt niets missen. Bij het afzwemmen bent u erbij. Wanneer uw kind zijn afscheidsmusical speelt, zit u vooraan. U wilt uw kind laten zien dat het de moeite waard is om tijd in te investeren.

Afgelopen week kregen we bij de informatiebrief van school een vragenlijst. De vragen hebben betrekking op de voor-, tussentijdse en naschoolse opvang. Zoals u wellicht weet, zijn er plannen om de basisschool min of meer te verplichten kinderen van een uur of zeven ‘s ochtends tot een uur of acht ‘s avonds op te vangen. Handig hè... voor de ouders.
Zo krijgt de school steeds meer de verantwoordelijkheid toegeschoven voor de opvoeding van kinderen. Eenzelfde ontwikkeling is te zien op de zondagsschool. De zondagsschooljuf of -meester moet het vooral goed doen, het liefst op uw manier en ook de gaten opvullen die vallen door uw volle agenda.

Ik neem aan dat u bij de doop of het opdragen van uw kind de boodschap uit Deuteronomium 6:5-9 heeft meegekregen: ‘Gij zult de Here, uw God liefhebben. (...) Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat’. Deze prachtige tekst laat zien dat het erom gaat 24 uur met je kind op te trekken om het in te wijden in de betekenissen van Gods koninkrijk en dat ú daarvoor verantwoordelijk bent.

Ik ga er vanuit dat u toen met heel uw hart ‘ja!’ heeft gezegd. Maar hoe ga je dat inprenten doen, wanneer je steeds minder met je kind onderweg bent? Laat u God zien dat Hij de moeite waard is, door uw ‘ja’ ook in de praktijk te brengen?

Bert Reinds

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons