Stichting Antwoord introduceert ‘De MissieMeter’

Nieuwe dienst helpt kerken (meer) missionair te zijn

in Geloven

Hoe ben je ‘missionair kerk’? Dat kan op allerlei manieren, maar welke past nu het beste bij jouw eigen gemeente? En hoe denken de mensen in jouw kerkelijke gemeente over missionair zijn? Een nieuwe dienst, ‘De MissieMeter’ van Stichting Antwoord, geeft inzicht in deze en andere vraagstukken.

Deze nieuwe dienst, opgezet in samenwerking met het Evangelisch College en MissieNederland, helpt kerken hun missionaire domein te (her)ontdekken: het is een (geteste) vragenlijst die de kennis, houding en het gedrag van gemeenteleden over missionair kerk-zijn meet en in kaart brengt. Zo wil MissieMeter kerken helpen invulling te geven aan de ‘Grote Opdracht’ uit Mattheüs 28.

Nederland zendingsland
“Nederland wordt door steeds meer christenen gezien als zendingsland,” zegt de initiatiefnemer, Antwoord-directeur René Timmerman. “En terecht! Een stad als Schagen in Noord-Holland met ruim 22.000 inwoners heeft nauwelijks nog een protestantse of evangelische kerk. Dat vraagt om een andere houding van veel kerken en christenen.”

Online vragenlijst
De MissieMeter is een online vragenlijst die de kennis, de houding en het gedrag van gemeenteleden meet wat missionaire vraagstukken betreft. Vanuit verschillende kerkelijke denominaties is er belangstelling voor het initiatief. De eerste reacties op de MissieMeter zijn positief. “De MissieMeter heeft ons echt geholpen het missionair gemeente zijn weer naar een hoger niveau te tillen,” zegt bijvoorbeeld Daniel Drost van de Baptisten gemeente te Deventer. “Met de uitkomsten hadden we concrete handvatten om het gesprek aan te gaan met de gemeente. Maar de MissieMeter gaf ook veel praktische tips voor verbetering! Gemeenteleden gaven hierna zelf aan waarmee ze graag zelf aan de slag te willen.”

Gratis check
Wie interesse heeft, kan beginnen met het invullen van de gratis MissieMeter-check. Door vijf korte vragen te beantwoorden, krijg je – in de woorden van Stichting Antwoord – “snel een beeld of u met de MissieMeter meters kunt maken met het missionair toerusten van uw kerk/gemeente”.
Het MissieMeter-traject zelf, waar wel een bijdrage voor wordt gevraagd, werkt stapsgewijs toe naar een (meer) missionair gemeente. De stichting nodigt kerken van harte uit om mee te doen. De bijdrage die zij voor afname van de MissieMeter vraagt, wordt besteed aan het verspreiden van Bijbels en onderwijs vanuit de Bijbel (“zodat mensen Jezus leren kennen in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa”).

Smaakmakers
“Het is ons verlangen dat kerken weer lichtdragers en smaakmakers in onze samenleving zijn,” aldus René Timmerman. “Dat leeft bij steeds meer christenen en we wakkeren dit vuur graag meer en meer aan! Stichting Antwoord biedt met de MissieMeter een instrument met implementatietraject aan om hen daarbij te helpen.”

Sinds 1973
Stichting Antwoord bestaat sinds 1973 en is gespecialiseerd in zending en evangelisatie in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. De organisatie zendt zelf geen mensen uit, maar rust plaatselijke kerken toe door het verspreiden van Bijbels, het opleiden van voorgangers tot krachtige en Bijbelgetrouwe leiders en het bieden van hoop aan mensen die aan de rand van de samenleving staan.

Meer informatie: www.missiemeter.nl

Tekst: Gert-Jan Schaap
Beeld: Pixabay

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons