Hoofd, handen of het hart

in Geloven

De basisschoolperiode voor de kinderen van groep 8 zit erop. De uitslag van de Cito-toets, het gesprek met de schoolleiding en natuurlijk de ideeën van ouders hebben bepaald welk vervolgonderwijs bij het kind past.

Het is een goede zaak dat ouders adviezen en de mening van anderen niet klakkeloos overnemen, maar zelf ook afwegen wat het beste voor hun kind is. Bij een schoolkeuze spelen namelijk niet alleen verstandelijke capaciteiten en de kansen op de arbeidsmarkt een rol, maar ook de sociale en emotionele mogelijkheden van het kind. De juiste vraag is dan ook: wat pást bij mijn kind? en niet: wat scóórt het hoogst? Een ouder: ‘Iemand zei tegen mij dat ik mijn kind niet in het vmbo-onderwijs moest loslaten. Ze vond het een vergaarbak van leerlingen die niets kunnen of te beroerd zijn iets te doen. Maar onderweg naar huis dacht ik: stel nou dat het advies luidt dat mijn kind juist aansluit bij het vmbo-onderwijs, welke raad volg ik dan?’

Het is al triest genoeg dat er zo gekeken wordt naar kinderen en het onderwijs! Eén ding staat vast: laat je niet leiden door wat ‘men’ zegt, maar door wat aansluit bij de belevingswereld en de ontwikkelingsmogelijkheden van je kind. Uiteindelijk ligt zijn waarde als mens niet in wat hij weet of kan, maar in wie hij is in Christus. Het leven is te ingewikkeld voor pasklare antwoorden. Die bestaan ook niet in de opvoeding. Stel jezelf vragen als: is mijn kind praktisch, of zit het graag met zijn neus in de boeken en wil het alles tot in detail uitzoeken? Is hij zelfstandig in het van alles uitzoeken of wil hij liever al doende leren? Wat zijn de dingen waar hij plezier in heeft?

Uiteindelijk is de middelbare school een schakel op weg naar volwassenheid. Want dat is toch je opvoedingsdoel?

Bert Reinds

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons