Het klimaat kan nu nog gered worden

De wereld staat voor een kantelpunt

in Geloven

Door de opwarming van de aarde verslechtert het klimaat steeds verder. Volgens Reinier van den Berg is het nog niet te laat om hier iets tegen te doen. Er moet dan wel snel gehandeld worden. Moslims en christenen kunnen samen groot verschil maken.

Reinier van den Berg vertelt in het radioprogramma EO-Live dat er nu echt iets moet gebeuren om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. ‘Het is inmiddels vijf over twaalf. Nu zijn we nog in staat om die klok terug te draaien naar vijf voor twaalf.’

De gevolgen van klimaatverandering
Het maakt hem boos dat er nog steeds over de vraag gebakkeleid wordt of de aarde opwarmt. ‘Het is echt te bewijzen dat de wereld door toedoen van de mens opwarmt en dat dit problemen oplevert.’ De gletsjers smelten en poolkappen slinken. Wanneer dit doorgaat, kunnen deze zich straks niet meer herstellen. In een recente reis naar Kenya zag hij dat dat mensen daar keihard getroffen worden doordat regen uitblijft. Hierdoor verschrompelen de bessen van de koffieplanten waardoor de oogst verloren gaat. De koffieboeren hebben dan geen inkomen meer.

Vijf pijlers
Aan de hand van vijf pijlers maakt Van den Berg duidelijk wat er moet gebeuren om klimaatverbetering mogelijk te maken. 1: Er moet meer bosaanplant komen. 2. We moeten energie besparen. 3: Wij moeten op een duurzame manier energie opwekken; 4. Afval moet zoveel mogelijk hergebruikt worden; 5: Het kopen van fair trade producten is belangrijk.

Hoopvolle ontwikkelingen
Reinier signaleert verschillende hoopvolle ontwikkelingen. Dagelijks worden er nieuwe uitvindingen gedaan die belangrijk zijn voor het milieu. Hij kent bijvoorbeeld iemand die uit verschillende soorten plastic voor auto’s en vliegtuigen brandstof kan winnen. Verder komen er efficiëntere windturbines en vindt er een betere recycling plaats. Verschillende bedrijven, waaronder ook grotere, slagen erin om hun totale CO2-uitstoot te neutraliseren. Er bestaat een ranking van de meest duurzame bedrijven, waar grote bedrijven tussen staan.

Overheden komen nog onvoldoende mee. Financiële belangen kunnen tegenwerken. Nederland is groot geworden door de aardgasopbrengsten. Onze gaswinning kan niet zomaar stilgelegd worden. Rotterdam is nog steeds een belangrijke doorvoerhaven van fossiele grondstoffen naar het achterland van Europa.

Kantelpunt
Volgens Reinier van den Berg staan we voor een kantelpunt. Er moet nu echt iets gebeuren. In de klimaatovereenkomst van Parijs is afgesproken dat de klimaatopwarming maximaal twee graden mag zijn. Doelstellingen die wetenschappelijk zijn geformuleerd leggen die grens op anderhalve graad. Inmiddels is de aarde al één graad extra opgewarmd en resteert er nog maar een klein stukje. Wordt de wetenschappelijk vastgestelde grens overschreden, dan is het heel moeilijk om nog een weg terug te vinden.  

Samenwerking tussen moslims en christenen
Volgens Reinier zou er heel wat gebeuren wanneer christenen en moslims wereldwijd de handen ineen zouden slaan om het klimaat te verbeteren. Je hebt het dan over miljarden mensen.’ Wanneer christenen en moslims zouden zeggen: ‘wij geloven in één Schepper en daarom worden we goede rentmeesters’, dan is de helft van de wereldbevolking om.

Christenen zouden zich volgens Reinier wel wat meer met dit thema mogen bezighouden. ‘De Bijbel is best duidelijk over rentmeesterschap.’

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons