"We leven in een verschrikkelijke, gebroken wereld"

Wat zeg je als je moet preken in de kerk van Savannah?

in Christelijk Nieuws

Kerkelijk werker Durk Muurling had de onmogelijke taak om te preken in de gemeente waar de omgekomen Savannah lid van was. Zijn voorbereide preek over Ezechiël kon de prullenbak in, hij koos voor een preek waarin hij kwetsbaar was: "Ik merkte dat het tieners bemoedigde dat ik mijn eigen verdriet en machteloosheid liet zien."

Tijdens de gebedsdienst preekte u uit Ezechiël 8, daarin krijgt de profeet een visioen over de afgoderij van het volk. Waarom die preek?
“Ik wilde aanvankelijk een stevige preek houden over het vieren van het Pinksterfeest in een wereld vol afgoden. Naar aanleiding van de verschrikkelijke gebeurtenissen heb ik het anders aangepakt. Ik vertelde dat God ons op sommige momenten, net als Ezechiël in zijn visioen, bij onze haren erbij pakt en laat zien in wat voor verschrikkelijke, gebroken wereld wij leven."

Er zaten veel tieners in de dienst. Hoe leg je zoiets verschrikkelijks aan hen uit?
“Ik kan niet zelfverzekerd zeggen dat alles goedkomt als je maar in God gelooft. Savannah geloofde ook in God, maar er is haar toch iets afschuwelijks overkomen. Het enige wat ik kon doen, was laten zien dat ik ondanks alles mijn vertrouwen op God stel. Ik las zondagavond in de gebedsdienst Psalm 139. Daarin beschrijft de psalmdichter hoe groot God is, maar tegelijkertijd kan hij niet doorgronden hoe God werkt. Ik merkte dat het tieners bemoedigde dat ik mijn eigen verdriet en machteloosheid liet zien. Er zaten ook een paar niet-gelovige moeders van schoolgenoten van Savannah in de kerk. Voor hen is het nog veel moeilijker om dit drama een plekje te geven, omdat zij niet weten dat zij hun verdriet bij God kunnen neerleggen. "

Als het over de daders gaat, komt er bij veel mensen woede en boosheid boven. Hoe moeten we daarmee omgaan?
“We moeten voorzichtig zijn met onze boosheid. Door woede en verdriet komen er lelijke eigenschappen in ons naar boven, die ons geen haar beter maken dan de daders. Daarom heb ik op zondagavond zegenend gebeden voor ze, zonder hun daden goed te keuren. We moeten doen wat Jezus heeft gezegd: onze vijanden liefhebben. Leg je boosheid neer bij God en laat, zoals in Romeinen 12 staat, Hem je wreker zijn."

Jinek
Gisteravond zat Durk Muurling bij Jinek. Daar vertelde hij dat hij in de kerkdienst ertoe opriep God te blijven zoeken. “Blijf, misschien tegen beter weten in, toch zingen, al is het met een brok in je keel. Ik ben ervan overtuigd dat dat juist kracht geeft en dat is wat je nodig hebt om dit bizarre een plek te kunnen geven.”

> Durk Muurling vertelt bij Jinek over de kerkdienst waar hij sprak.

Tekst: Hester Nagelhout / Jonathan Bergmann
Beeld: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons