Bisschop Den Bosch zegent homo’s op Roze Zaterdag

De Korte: kerk moet 'hartelijkheid en vriendschap' bieden aan homo's

in Christelijk Nieuws

Een verrassende brief van bisschop Gerard de Korte: hij staat achter de oecumenische viering in de Sint Janskathedraal tijdens de landelijke Roze Zaterdag op 24 juni in Den Bosch. Sterker nog: aan het eind van de gebedsdienst zal hij de aanwezigen toespreken en zegenen.

Demonstratie
“Hopelijk zullen de aanwezigen tijdens de gebedsdienst worden bemoedigd en gesterkt in hun geloof dat God ons in Christus onvoorwaardelijk liefheeft”, schrijft de bisschop van Den Bosch in een gisteren gepubliceerde brief aan de gelovigen in zijn bisdom. Hij benadrukt dat deze dienst - zoals iedere eredienst – draait om “aanbidding van en ontmoeting met God. De liturgie vraagt dan ook om verstilling en kan nooit gebruikt worden voor een demonstratie.”

Nieuw geluid
De openlijke steun van de nieuwe Bossche bisschop voor een ‘roze viering’ klinkt als een nieuw geluid in de Rooms-Katholieke kerk. In de afgelopen decennia was de kerk vaak huiverig om zich openlijk te verbinden met LHTB-ers. De Korte schrijft de brief op verzoek van de Priesterraad om zijn “eigen positie te verhelderen” omdat het nog steeds een “gevoelig thema” is. Daarom heeft hij de uitdrukkelijke voorwaarde gesteld “dat tijdens de gebedsdienst niets wordt gezegd dat tegen de leer van onze Kerk ingaat. Het mag niet gebeuren dat door de inhoud van de gebedsdienst religieuze gevoelens van onze gelovigen worden gekwetst.”

,,Als God zonden gaat tellen houdt niemand stand''

Zonden tellen
De bisschop gaat in de brief ook in op het vraagstuk hoe de kerk moet omgaan met homoseksualiteit in het algemeen. Over de leer is hij duidelijk: de norm is het huwelijk tussen man en vrouw. “Andere vormen van seksualiteitsbeleving gelden als ongeordend.” Maar De Korte weet ook dat er een “diepe kloof” gaapt tussen de leer en “de beleving van velen buiten maar ook binnen onze Kerk”.  Hij voelt zich als bisschop verantwoordelijk om dan juist de dialoog te zoeken. De bisschop maant de geestelijken uit zijn bisdom om hetzelfde te doen, want “iedere priester is niet alleen leraar, maar ook herder. (…) Het vormt een pastorale wijsheid om de leer van de Kerk niet te gebruiken als een stok om te slaan, maar als een staf om mee te gaan. (…) Als God zonden gaat tellen houdt niemand stand. Maar bij God is vergeving en daar leven wij van.”

Onthouding
De Korte wil dat ook ‘gewone’ gelovigen hun steentje bijdragen om homo’s in de kerk te ondersteunen. De kerk vraagt van homo’s seksuele onthouding. “Een dergelijk leven kan alleen gezond en gelukkig worden geleefd als een mens weet heeft van echte vriendschap met andere mensen en met God.” Dat betekent dat gelovigen moeten zorgen voor “hartelijkheid en vriendschap” binnen de parochies, juist ook voor homo’s.

Moeder
Uiteindelijk moet iedereen zelf met God in het reine komen, vindt De Korte. “Iedere gelovige gaat met God zijn of haar weg en uiteindelijk vormt het eigen geweten de allerlaatste instantie.” Dat geweten kan tot een andere conclusie komen dan de kerkelijke leer, maar dat is geen reden om de homo de deur te wijzen. “Als ouders horen dat een van hun kinderen homoseksueel is, zijn zij geroepen om dat kind met alle zorg en liefde te omringen. Voor de Kerk als moeder geldt dat, naar mijn overtuiging, evenzeer.”  

Foto: ANP / Ramon Mangold

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons