‘Adam en Eva waren niet de enige mensen op aarde’

Dr. Gijsbert van den Brink schrijft boek over evolutie en geloof

in Geloven

Als de gangbare evolutietheorie klopt, welke consequenties heeft dit dan voor het (orthodoxe) christelijk geloof? Theoloog dr. Gijsbert van den Brink schreef er een prikkelend boek over: ‘En de aarde bracht voort’. In september volgt een symposium.

Voelt zo’n boek publiceren niet als je hoofd op het hakblok leggen, wetend dat ‘schepping of evolutie’ onder gelovigen een heikel thema is?
“Natuurlijk is niet iedereen er gelukkig mee,” reageert Van den Brink, hoogleraar Theologie en Wetenschap aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. “Maar ik krijg veel positieve reacties, van allerlei mensen. Ook van lezers die niet in deze richting denken. Zij zien wel in dat dit een belangrijke en eerlijke poging is om de problemen waar de evolutietheorie ons voor plaatst te doordenken.”

'Ik hoop dat ook veel christelijke studenten er kennis van zullen nemen'

U schrijft ergens in het boek dat we als christenen ‘door de zure appel heen moeten bijten’ als het om de acceptatie van de evolutietheorie gaat. Was het ook voor uzelf een zure appel?
“Aanvankelijk wel, omdat je vooraf nog niet precies kunt overzien wat dit met zich meebrengt. Dat valt, achteraf, heel erg mee.”

De evolutietheorie heeft het vloerkleedje niet onder uw geloof vandaan getrokken?
“Nee. Integendeel: ik heb juist het idee dat ik nu vanuit mijn geloof méér in staat ben om zin te geven aan de werkelijkheid zoals heel veel mensen die beleven. Ik hoop dat ook veel christelijke studenten er kennis van zullen nemen; zij worstelen hier vaak mee.”

Wat was voor uzelf het lastigste vraagstuk?
“Er springen voor mijzelf twee vragen uit. Die naar het ‘natuurlijke kwaad’, het gegeven dat dieren – volgens de evolutietheorie – al zo lang hebben moeten lijden. En er is het punt van de historische zondeval. Van lezers hoor ik terug dat daar ook voor hen de bottleneck zit.”

'Volgens de Bijbel moeten er meer mensen geweest zijn op aarde'

U houdt vast aan een ‘historische Adam’ en een ‘historische zondeval’?
“Ja. Daarbij suggereer ik overigens wel dat Adam en Eva geen twee afzonderlijk levende individuen waren, maar meer een soort stamhoofden.”

Zij waren volgens u niet alleen?
“Adam en Eva moeten volgens mij gesitueerd worden aan het begin van het menselijk geslacht zoals we dat nu kennen. Ook volgens de eerste hoofdstukken van de Bijbel is het trouwens zo dat er meer mensen moeten zijn geweest op aarde.”

'We moeten leren het gesprek hierover op een open, respectvolle manier te voeren'

Waar leidt u dit uit af?
“In Genesis 4 lees je bijvoorbeeld dat Kaïn een stad bouwt, en bang is voor ‘al wie’ hem iets zou kunnen aandoen. Daar schemert al het besef door: Adam en Eva zijn weliswaar degenen met wie alles staat of valt, maar zij waren niet de enigen op aarde. Wel blijft, ook als je de evolutietheorie aanvaardt, staan dat de menselijke dood een straf is op de zonde van Adam en Eva, al was de dood er al voordat de mens op aarde verscheen.”

Ziet u uit naar het symposium van 22 september?
“Absoluut. Dan hebben we wat langer de tijd om grondig en zorgvuldig met elkaar door te spreken over wat evolutie wel en niet betekent voor het christelijk geloof. We moeten als christenen leren het gesprek hierover op een open en respectvolle manier te voeren, en op dit symposium zal dat zeker het geval zijn.”

N.a.v. ‘En de aarde bracht voort – Christelijk geloof en evolutie’, Gijsbert van den Brink, Boekencentrum, 364 blz., € 22,99. Het symposium wordt op 22 september gehouden in Nijkerk (informatie en aanmelding: Weetwatjegelooft.nl/evolutie).

Tekst: Gert-Jan Schaap
Beeld: Unsplash

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons