4 rouw-lessen van ds. Arie van der Veer

‘Vul je gereedsschapskist als het goed met je gaat’

Volkomen onverwacht verliest de bekende EO-dominee ds. Arie van der Veer twee jaar geleden (op 8 juni 2015) zijn zoon Peter. De charismatische tv-dominee, die gewend is troost te bieden als anderen in de put zitten, rouwt opeens zélf. Vanuit die andere kant leert hij vier belangrijke lessen over gelovig rouwen en verwerken.

,,Eet geen blikgroente maar elke dag verse groente’’

1. Zoek je eigen bijbelteksten als het goed gaat

Arie van der Veer noemt liever geen bijbelteksten die hem hebben geholpen. “Alsof je een recept geeft: doe dit nu maar, en lees deze tekst, dan is het weer klaar. Zo werkt het niet. Zoek je eigen manna, dat is mijn advies. Dat vraagt om een investering. Lees bemoedigende teksten in een periode dat het goed gaat met je. Als later het leed toeslaat, komen die teksten je te binnen.” Hij vergelijkt het met het aanvullen van je gereedschapskist in tijden van voorspoed. “Je leert ze hanteren in periodes waarin je het moeilijk hebt. Vanaf 2001 heb ik voor mezelf veel troost gezocht in de Bijbel. Ik was enkele malen levensbedreigend ziek. Een hartkwaal, kanker. Voor mij bekende teksten uit de Bijbel kwamen tot leven en gaven mij kracht. Romeinen 8 bijvoorbeeld. Dat God alles doet medewerken ten goede. Hij wijkt niet af van Zijn plannen. En het troostte mij dat niets ons kan scheiden van Zijn liefde. Maar weet je, dit soort teksten kun je elkaar duizend keer voorhouden. Ik heb het zelf ook zo vaak bij anderen gedaan. Maar als je een ramp meemaakt, is het beter om zelf op zoek te gaan. Dan spreekt God rechtstreeks tot jou. Dat is veel krachtiger dan de woorden van een ander, ook al geven ze je op dat moment troost. Zonder God ben je afhankelijk van een ander. Eet geen blikgroente, zeg ik weleens. Maar eet zelf elke dag verse groente.”

,,Door de schok kun je je geloof kwijtraken. Dat mag en kan’’

2. Klaagmannen en –vrouwen in elke kerk

“Ik ben bang dat we in de gereformeerde kerken te weinig geoefend hebben om de ander aan het woord te laten. Ik pleit voor klaagmannen en klaagvrouwen. Mensen van wie je weet dat je bij hen je verdriet en emoties kunt uiten. Bij ons in de kerk is een gebedsteam waar gemeenteleden altijd terecht kunnen. Om te praten om te huilen. Mijn eigen verdriet maakt me er meer dan ooit van bewust hoe belangrijk het is dat we elkaar helpen als we het moeilijk hebben. Ik hoop dat het in steeds meer kerken gebeurt.”
“Door de schok die je meemaakt kun je ook je geloof kwijtraken. Besef dat dat allemaal mag en kan! Het was gewoon te veel voor je. Maar ga niet op slot. Kijk eens in de Bijbel hoeveel psalmen er zijn waarin iemand zijn nood klaagt. Psalm 88 is de donkerste psalm die je in dat opzicht kunt hebben. Dat hoort er allemaal bij.”

Psalm 88:12

,,Komt uw liefde in het graf ter sprake of uw trouw in de afgrond?’’

,,God is niet degene die jou de ellende heeft aangedaan’’

3. Rouw niet zonder God

“Droefheid naar Gods wil is dat je Hem betrekt in je verdriet, je emoties niet verbergt. Zoek Hem op. Hij is niet degene die jou de ellende heeft aangedaan. Het hoort bij het leven, en niemand ontkomt eraan. Geloven is leven met vragen, en toch met recht zeggen dat je kunt verblijden in de Heer onze God. Ook al ben je in de rouw.”
“In 2 Korinthiërs 7 lees ik dat er twee soorten verdriet zijn. Droefheid naar Gods wil en droefheid niet naar Gods wil. Het verschil? In het tweede geval houd je God buiten je verdriet. Je probeert het zelf te verwerken. (…) In 1 Samuël 30:6b staat dat David op de puinhopen van de stad stond, vrouwen en kinderen ontvoerd. Maar David zocht ‘steun bij de HEER, zijn God’. Niemand komt onbeschadigd door het leven. Ik probeer te zijn als David en me telkens weer in de HEER te sterken. En dan weet ik weer: Hij is erbij.”

,,Ik heb dezelfde pijn als zij”

4. Pastorale tip: Onthoud sterfdata

Door het overlijden van Peter realiseert Arie van der Veer zich nog meer dat het gemis blijft. Met de begrafenis is het niet klaar; dan begint het rouwproces dat het leven van de achterblijver blijvend tekent. Daarom noteert Van der Veer nu de sterfdatum van gemeenteleden. Op die dag kan de weduwe of weduwnaar beslist op minimaal een telefoontje van hem rekenen. “Net als de meeste andere mensen vergat ik dat meestal om te doen, je leven gaat verder. Maar voor degene die rouwt is dat niet het geval… Ik realiseer me dat ik mensen nu pas echt kan helpen als zij rouwen. Ik heb dezelfde pijn als zij. Ervaar wat zij ervaren.”

Deze vier lessen haalden we (met toestemming) uit GroeiMagazine 2 2017. Download het hele interview dat Mieke Kerkhof met ds. Arie van der Veer had.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons