Werkweek voor onderhoud Joodse begraafplaatsen

‘We willen de pijn van de Joden verzachten’

Deze zomer organiseert de Stichting voor Boete & Verzoening opnieuw een werkweek voor het onderhoud van Joodse begraafplaatsen. “We zijn ons bewust van de pijn die er nog is onder Joodse mensen en willen laten zien dat we verdriet hebben over het leed dat Joden de afgelopen eeuwen is aangedaan.”

Jullie willen iets goed maken?
Tineke Arentze van de Stichting voor Boete & Verzoening: “Nee, iets goed maken kunnen we niet. Maar we willen wel iets van de pijn van het Joodse volk verzachten door te laten zien dat we het erg vinden wat christenen hun in Jezus’ Naam hebben aangedaan. Niet alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook in de eeuwen daarvoor zijn Joden vervolgd, verdreven en hatelijk bejegend. De kerk heeft daar indirect aan meegedaan, doordat ze nooit in opstand is gekomen. Diverse kerkleiders, denk aan Luther, hebben bovendien hatelijke uitspraken gedaan richting Joden, omdat zij Jezus niet als de Messias wilden aannemen. Joden werden in sommige gevallen gedwongen zich te laten dopen en christen te worden, op straffe van verdrijving of soms zelfs de dood.”

'De kerk heeft indirect meegedaan aan de vervolging van Joden'

Er zijn meer bevolkingsgroepen die onrecht is aangedaan. Denk aan volken die als slaaf zijn gebruikt. Doen jullie voor hen ook iets?
“Ja, een tak van de Stichting voor Boete & Verzoening richt zich ook op hen. Ds. Sybrandi, de oprichter van de stichting, heeft daar een boekje over geschreven – Mek’ den Sabi (Vertel het hen toch) – waarin Nederlandse christenen hun spijt betuigen over het slavernijverleden van Nederland in Suriname.”

Wat moet er gebeuren aan de graven op de Joodse begraafplaatsen?
“We lijmen gebroken stenen vast, zetten scheefgezakte stenen weer rechtop, spuiten ze schoon en schilderen de letters weer zwart. Daarnaast verzorgen we het groen.”

Kan de Joodse gemeenschap haar graven zelf niet bijhouden?
“Nee. Er zijn weinig Joden meer overgebleven, dus zij kunnen hun eigen gebouwen en begraafplaatsen niet meer onderhouden. Door een daad van vriendschap te stellen, willen wij hen helpen.”

'Wij willen geen Joden bekeren'

Hoe reageert de Joodse gemeenschap op het werk van de stichting?
“Heel positief. Als ze ons nog niet kennen, zijn ze erg voorzichtig, omdat ze bang zijn voor een verborgen agenda. Maar als we eenmaal aan het werk zijn op een begraafplaats, ervaren ze vaak zo veel vriendschap, dat het wantrouwen verdwijnt.”

Jullie hebben geen verborgen agenda?
“Absoluut niet. Wij evangeliseren niet en willen geen Joden bekeren.”

Hoeveel animo is er voor de werkweek?
“Vorig jaar deden zo’n honderddertig mensen mee met de landelijke zomerweek. Omdat het er ieder jaar meer zijn, verwachten we ook deze keer meer deelnemers. We werken steeds in een andere plaats, die we laten bepalen door het NIK, het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. We gaan nooit ergens op eigen houtje aan de slag."

boete-verzoening.nl

Tekst: Mirjam Hollebrandse
Beeld: Boete&Verzoening

Geschreven door:

Mirjam Hollebrandse

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons