Wat als iets onvergeeflijk is?

‘Neem eerst je eigen gevoelens en emoties serieus’

Natuurlijk willen we wel vergeven, al was het maar om zelf rust te krijgen. Maar wat als datgene wat je aangedaan is, echt onvergeeflijk is?

Vergeven is belangijk. Tenslotte zei Jezus: ‘Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven’ (Matteüs 6:14,15). Maar sommige dingen zijn menselijkerwijs niet te vergeven. En christenen die – goedbedoeld uiteraard – anderen ertoe aansporen dat ze móeten vergeven, terwijl de ander nog worstelt met zijn of haar emoties en gevoelens over wat er gebeurd is, hebben weliswaar gelijk, maar heel liefdevol is het niet.

Vergeven is een eindstation

Je kunt niet van harte vergeven als er nog allerlei emoties naar boven komen. Ik kom vaak cliënten tegen die zeggen: ‘Maar ik heb het hem echt vergeven hoor!’ terwijl ze met gebalde vuisten in hun schoot zitten of nog steeds emotioneel worden als ze aan die bepaalde gebeurtenissen denken. Dat is niet vergeven, dat is om het probleem heen lopen. Jij blijft worstelen met die ander, terwijl die ander het misschien allang vergeten is of het niet belangrijk vindt wat hij of zij jou heeft aangedaan.

Daarom: neem eerst je eigen gevoelens en emoties serieus. Ga in therapie of praat met een pastoraal werker, je partner, een goede vriend(in) of een vertrouwenspersoon. Maar dóe er iets mee, voordat je er bewust voor kiest de ander te vergeven. En besef ook: soms moet je wel honderd keer vergeving uitspreken, voordat er echt rust komt.

God ziet het hart aan

In een van haar boeken schrijft Corrie ten Boom dat ze jaren na haar gevangenschap in de Tweede Wereldoorlog oog in oog kwam te staan met de gevangenisbewaker die haar zus zoveel pijn had gedaan. Ze had net een lezing over vergeving gehouden en nu vroeg hij, met uitgestrekte hand, om vergeving. Ze worstelde hierover met God: ‘God, ik wíl wel vergeven, want ik weet dat het belangrijk is, maar ik kán het niet!’ En vervolgens: ‘Als U wilt dat ik hem vergeef, zult U mij die vergeving moeten geven. Ik krijg mijn hand wel omhoog, maar de rest moet U doen.’ Ze bracht haar hand omhoog – dat was een wilsbesluit. En het wonderlijke was dat, op het moment dat ze elkaar de hand schudden, Corrie echt een stroom van vergeving en liefde door haar lichaam voelde gaan, waardoor het mogelijk was om te vergeven.

God is een vergevend God. En Hij ziet ons hart aan: of je bereíd bent om te vergeven, is veel belangrijker dan of je het ook kunt of niet. Want Hij vraagt niet van je om het te kunnen, maar wel om het te willen. En Hij kan alles vergeven, ook al zijn sommige dingen menselijkerwijs niet te vergeven. Verwacht het niet van jezelf, verwacht het van Hem! En besef dat je eigenlijk vergeving schenkt aan de ander, om zélf vrij te komen van die venijnige worstelingen.

Zegen de ander

Als je dan nog een stap verder wilt gaan, luister dan naar de woorden van Paulus die, als aanvulling op Jezus’ woorden ‘heb je vijanden lief’, zei: ‘Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.’ Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede’ (Romeinen 12:19-21).

Het kan zijn dat je in een situatie komt waarin je ervoor kunt kiezen wraak op iemand te nemen, of de ander met liefde te begroeten. Paulus zegt dan eigenlijk: leer te bidden voor diegene die je zo gekwetst heeft. Vergeef niet alleen, maar zegen hem of haar ook. Oftewel: spreek goede dingen over zijn of haar leven uit. Of God zijn of haar hart verandert of niet, dat is niet aan jou. Maar het zal in elk geval jouw eigen hart liefde en ruimte geven!

Wie wil jij (alsnog) vergeving schenken?

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons