Waalse wet tegen moslimradicalisering treft ook kerken

Overheid legt verregaande maatregelen op

in Christelijk Nieuws

De Waalse overheid wil met wetgeving godsdienstige radicalisering tegengaan. Religieuze gebedshuizen worden tot verregaande transparantie gedwongen. Kerken zijn niet blij met deze ontwikkeling. ‘Ook wij worden hiermee opgezadeld, terwijl het over moskeeën gaat.’

Om islamitische radicalisering tegen te gaan, werkt de Waalse overheid sinds 2014 aan regelgeving die alle godsdienstige stromingen die een gebedshuis hebben, verplicht zich te registreren. Om door de overheid erkend te worden, moet een enorme hoeveelheid informatie verstrekt worden. Bestuurders, maar ook ‘bedienaren van de eredienst’ (pastoor, predikant, imam, …) moeten een eed afleggen, waarin naleving van onder andere de grondwet wordt gezworen.

Papierwinkel
Godsdienstige gemeenschappen moeten een grote hoeveelheid informatie geven. Zij moeten niet alleen de naam, vestigingsplaats en juridische structuur bekend maken, maar moeten ook gedetailleerde informatie verstrekken over de bestuurders en de geestelijk leiders van het gebedshuis. Verder moeten er verzekeringscontracten en gebruiksvergunningen overlegd worden. Om inzicht te krijgen in de omvang van de betreffende geloofsgemeenschap wil de overheid weten hoeveel mensen er in de gebedsplaatsen komen.

Eed
Van de bestuurders en de voorgangers wordt verwacht dat zij een eed afleggen. Zij moeten onder andere verklaren dat zij de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens naleven. Verder moeten zij zweren dat zij zich niet inlaten met activiteiten die hiertegen ingaan en dat zij de nodige inspanningen zullen plegen om ervoor te zorgen dat de geloofsgemeenschap die zij vertegenwoordigen zich daar eveneens aan houdt.

De burgemeester of de provinciegouverneur neemt de eed af. Het afleggen van een eed gebeurt tot nu toe alleen door ambtenaren. Kerken hebben er moeite mee dat hun bestuur en voorganger op dezelfde manier behandeld worden.

'Contact levert meer op dan controle.'

Ongelukkige situatie
Dr. Geert W. Lorein, die voorzitter is van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België, is niet blij met deze ontwikkelingen. “Met een aantal elementen hebben we helemaal geen moeite, maar er is een verschil tussen onze wens om zichtbaar te zijn in de maatschappij en een overheidsverplichting om allerlei informatie mee te delen. We snappen dat het eigenlijk om moskeeën gaat. Als het sociologische landschap niet veranderd zou zijn, zou dit decreet ook nooit geschreven zijn. Ondertussen zitten wij er wel met de problemen en ook met de problemen van niet-erkenning. Voor elke religieuze gemeenschap wil men een behoorlijke registratie. Voor een schaakclub is dit niet het geval.”

De overheid wil de ontwikkelingen beter in kaart brengen en doet dat door middel van controle. Volgens dr. Lorein kan de overheid beter regelmatig met geloofsgemeenschappen in gesprek gaan: “Waarschijnlijk krijg je op die manier veel betere informatie.”

Niet-geregistreerde geloofsgemeenschappen, die dus geen erkenning hebben, worden clandestien genoemd. 

Huidige aanvragen
Op dit moment lopen er een aantal erkenningsaanvragen van protestants-evangelische kerkgemeenten bij het Waalse gewest en daarin zit geen beweging. Dr. Lorein hoopt dat de komende ontwikkelingen ervoor zorgen dat daar verandering in komt. Erkenning zorgt er ook voor dat voorgangers van gebedshuizen door de overheid worden betaald.

Ingangsdatum van de nieuwe wet
Dr. Lorein heeft de indruk dat het decreet nog in dit parlementaire jaar afgekondigd gaat worden: “Het is de bedoeling dat het op korte termijn gebeurt.”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons