Op weg naar Pinksteren

Wacht op de Geest

Daar zaten de leerlingen dan… Jezus was zojuist opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer konden zien. En nu moesten ze wachten op de heilige Geest die Jezus hen beloofd had. De Geest die hen kracht zou geven om in de wereld Jezus’ dood en opstanding te verkondigen

Ik kan me voorstellen dat ze van de ene emotie naar de andere geslingerd werden. Wat een intense weken waren er aan dit wachten voorafgegaan… Wat zou er hierna komen? En waarom moesten ze wachten op de Geest?

1. De Geest geeft kracht

De wereld is een plek waar kracht en macht belangrijk zijn. Als je maar genoeg gepresteerd hebt en in de ogen van de wereld succesvol bent, dan heb je het goed gedaan! Hoe anders is het koninkrijk van God, waar juist het zwakke en het kwetsbare naar voren geschoven wordt. Jezus, de Koning, die zich liet vastspijkeren aan een houten kruis… wat een vernedering! En daarover moesten zijn leerlingen getuigen?

God gaf de heilige Geest, zodat de leerlingen niet alleen vervuld zouden worden met kracht en vrijmoedigheid om het evangelie te vertellen, maar zodat ze ook in Jezus’ naam wonderen zouden doen. Wonderen van genezing, wonderen van herstel, wonderen van troost, wonderen van demon-uitdrijving, wonderen van liefde. In de ogen van de wereld waren Jezus’ leerlingen waarschijnlijk maar een stelletje mislukkelingen, maar God gaf hen een belangrijke taak – waar ze zijn kracht voor nodig hadden om te kunnen volbrengen!

2. De Geest geeft leiding

Vaak zijn we geneigd om zelf te bedenken wat goed is om te doen. Maar God wil zo graag betrokken zijn bij ons leven. Ook uit de verhalen van de apostelen bleek dat zij soms een andere kant op wilden gaan, dan waar de Geest hen zond. Ze hadden gemakkelijk kunnen gaan dwalen, wanneer ze zélf zouden bedenken waar en hoe ze Gods Woord moesten verkondigen. Maar door elke dag te luisteren naar het zachte fluisteren van de Geest, kregen ze Gods wijsheid en leiding over elke volgende stap die ze moesten zetten. In plaats van alles van tevoren te willen weten hoe het zou gaan, leerde de Geest hen ook om per dag te vertrouwen op Hem. ‘Wacht op de Geest’, geeft je geen zekerheid dat je nooit pijnlijke situaties meemaakt, maar het geeft je wel de zekerheid dat God wil dat je daar bent waar je bent, ook al begrijp je zelf niet waarom.

3. De Geest geeft zijn gaven en vrucht

Het is ook de Geest die zijn goede gaven geeft aan Gods kinderen. En zijn gaven zijn erop gericht op de gemeente van Christus op te bouwen en te versterken (1 Korintiërs 12:4-7). Door de gaven van de Geest, kunnen Gods kinderen allemaal op hun eigen manier iets bijdragen aan de groei van Gods koninkrijk. En door die verschillende gaven leerden de leerlingen (en wij ook) om samen te werken met elkaar. Niemand kan alles, zodat je altijd afhankelijk bent van de mensen om je heen. God wil eenheid en wij mogen in liefde met elkaar samenwerken, geleid door de heilige Geest, zodat we samen zullen leven ter eer en glorie van Gods heilige Naam. En als wij leren om te wachten op de Geest, zoals ook Jezus’ leerlingen dat deden, dan zullen we vrucht dragen – omdat de Geest in ons zijn vrucht wil laten groeien!

Ik wens je een verwachtingsvolle week toe, op weg naar Pinksteren!

Tekst: Carianne Ros

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons