'Media hebben Katholieke kerk afgefakkeld'

Hulpbisschop Rob Mutsaerts: graag een gesprek met argumenten

De hulpbisschop van Den Bosch, Rob Mutsaerts, wil graag een open gesprek met niet-gelovigen en ex-kerkgangers onder het motto: 'Laten we het er eens over hebben'. Maar in de praktijk merkt hij dat zo'n gesprek vrijwel onmogelijk is doordat de media de kerk zonder argumenten hebben afgeschreven.

In een opinie-artikel in BN/De Stem betoogt Mutsaerts dat veel Nederlanders een gedeelde geloofsachtergrond hebben. Ook al hebben de meesten het geloof achter zich gelaten, dat verleden kan een basis zijn om het gesprek aan te gaan. Een open gesprek, want de kerk heeft geleerd van haar fouten, vindt Mutsaerts: "We zijn duidelijk in onze mening, maar betuttelen niks (meer). Iedereen moet uiteindelijk zelf maar weten wat hij of zij ermee doet (wat niet wil zeggen dat het katholieke geloof iets vrijblijvends is; dat is het zeker niet). En iedereen is welkom. Degenen die het van harte geloven en ernaar pogen te leven. Ook degenen die er moeite mee hebben of het zelfs helemaal afwijzen."

Sprookjesboek
Helaas merkt Mutsaerts dat ook een open houding niet helpt om het gesprek op gang te brengen. De (Katholieke) kerk zit in de hoek waar de klappen vallen en het vertrouwen win je niet zomaar terug. Met name de media moeten het ontgelden in het betoog van de Bossche hulp-bisschop: "De katholieke kerk wordt zonder argumenten afgefakkeld als zijnde passé, niet meer relevant, zonder wetenschappelijke argumenten zogenaamd ontmaskerd door diezelfde wetenschap, de Bijbel wordt zonder enig historisch onderzoek als sprookjesboek weggezet."

Open riool journalistiek
De Brabantse geestelijke laat het daar niet bij. Hij spreekt de journalisten direct aan. "Dames en heren van de media, kom eens met argumenten! Dan kunnen we het er inderdaad nog eens over hebben." Een open uitnodiging om het gesprek aan te gaan. Eigenlijk had Mutsaerts het daar bij moeten laten, want met de vileine opmerkingen in de laatste zinnen van zijn artikel lijkt hij de deur juist in het slot te gooien: "Zonder argumenten rest u niets anders dan de rellerige open riool journalistiek van Geen Stijl, Joop en Twitter. De kerk krimpt. Het moet u echter niet verbazen dat kranten dat ook doen."

Tekst: KlaasJan Baas
Beeld: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons