Dertig nieuwe Bijbelvertalingen in 2016

95 miljoen mensen lezen Bijbel in eigen moedertaal

in Geloven

Dankzij dertig nieuwe Bijbelvertalingen die in 2016 zijn gemaakt, kunnen 95 miljoen mensen nu de Bijbel in hun moedertaal lezen. Dit meldt United Bibles Societies (UBS) in zijn jaarverslag.

“Het is een ongelofelijk voorrecht, maar ook een voortdurende uitdaging,” stelt Alexander M. Schweitzer, directeur van UBS, een wereldwijd netwerk van Bijbelgenootschappen die in tweehonderd landen het woord van God vertalen. “Bid alsjeblieft voor de vertalers en hun teams, zodat zij in 2017 dit belangrijke werk mogen blijven voortzetten.” Van de dertig nieuwe vertalingen, is de Bijbel in zeventien talen volledig omgezet. De overige dertien taalgroepen ontvingen een gedeelte van de Bijbel in hun eigen taal.

Teller
De dertig nieuwe vertalingen zetten de teller van het totale aantal Bijbelvertalingen op 648. Dit houdt in dat ruim 5 miljard mensen de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Tegelijkertijd zijn er nog altijd 434 miljoen mensen die de Bijbel slechts voor een gedeelte in hun moedertaal hebben. En 253 miljoen mensen hebben nog helemaal geen Bijbel in hun eigen taal.

Braille
Ook zijn er vierhonderd Bijbelvertalingen in gebarentaal. Op die manier kunnen de zeventig miljoen dove en slechthorende mensen die er zijn, het evangelie 'horen.' Vierenveertig talen hebben op dit moment de Bijbel volledig in braille. Via audio is de Bijbel in 345 talen te beluisteren.  

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons