Bijbelteksten blijven moslimgeestelijke achtervolgen

Bijzondere bekering in het Midden-Oosten

in Christelijk Nieuws

Bibles for Mideast, een zendingsorganisatie die in het Midden-Oosten actief is, meldt een bijzondere bekering van een moslimgeestelijke. Nadat de wind hem evangelisatietraktaten in handen blaast, ziet hij later zelfs Jezus.

Abu Obar (om veiligheidsredenen is hem een andere naam gegeven) was vele jaren een geestelijk leider die in moskeeën preekte en die lesgaf uit de Koran, de Hadith en de Sharia. Hij was iemand die veel respect genoot en die niets moest hebben van Jezus Christus. Toch kan hij er nu niet langer omheen.

Traktaat
Als hij op een keer na een avondgebed naar zijn auto loopt, ziet hij een stuk papier op de voorruit van zijn auto liggen. Hij pakt het op, doet het licht in zijn auto aan en begint te lezen. “Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” (Romeinen 6:23). Hij maakt een prop van het pamflet en stapt met zijn geweer uit zijn auto, op zoek naar de persoon die het papier achtergelaten zou hebben. Hij vindt niemand.

Met de wind mee
Op weg naar huis stopt hij bij een winkelcentrum. Een stuk papier vliegt door de lucht en raakt hem. Op dit traktaat staat de Bijbeltekst die hij al eerder had gelezen. Hij gooit het in de dichtstbijzijnde prullenbak.

Na het winkelen komt hij terug bij zijn auto. Hij opent zijn autodeur, waarna er een paar stukken papier in zijn richting geblazen worden. Het papier is afkomstig uit de afvalbak waar hij eerder het traktaat in had weggegooid. Het zijn opnieuw traktaten. Furieus verbrandt hij ze.

Verbrande traktaten
In de auto, op weg naar huis, voelt hij iets op zijn linker schouder. Hij pakt het eraf en ziet een stuk papier dat verbrand is. “Het loon van de zonde is de dood”, leest hij. Plotseling voelt hij iets op zijn rechterschouder. Het is een stuk verbrand papier waar het resterende deel van de Bijbeltekst op staat: “… het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.”

De daarop volgende nacht valt hij niet gemakkelijk in slaap. Hij begint over het Bijbelse onderwijs over Jezus na te denken.

Ontmoeting met Jezus
Een paar nachten later verschijnt Jezus aan hem in een droom: “Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.” (Openbaring 1:17-18) Abu ziet de doorboorde handen van Jezus. Hij stapt onmiddellijk uit bed en buigt zich voor Jezus neer. Na een tijdje heeft hij de moed om omhoog te kijken, maar ziet Jezus niet meer. Juist op dat moment wordt de oproep gedaan voor het ochtendgebed. In plaats daarvan gaat hij terug naar de prullenbak waar hij de traktaten in weggegooid had, op zoek naar een telefoonnummer. Hij vindt wat hij zoekt, waarna hij contact opneemt met een dominee van Bibles for Mideast. De voorganger vertelt hem het evangelie, waarna Abu zich tot het christendom bekeert.

Bron: Bibles for Mideast

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons