Vind jij het ook moeilijk om te vergeven?

‘Vergeving is een soort ruil’

Pasen is het feest van vergeving. Jezus stierf in onze plaats, waardoor je mag weten vergeven te zijn. Vergeving is iets om te krijgen, maar óók om te geven. Wie dat doet, ervaart een nog grotere vrijheid.

Vandaag is het Tweede Paasdag. Afgelopen vrijdag hebben we Goede Vrijdag ‘gevierd’. Jezus kostte het zijn leven, maar voor ons is het echt een viering, omdat we door die ene vrijdag ruim tweeduizend jaar geleden echte vergeving konden ontvangen. Hoe kostbaar is het, wanneer we vanuit het feit dat wij vergeven zijn, ook anderen vergeving kunnen schenken…?

1. Vergeving is de basis van ons leven

Zonder vergeving kan niemand leven. Stel je toch eens voor dat je al je fouten die je tot nu gemaakt hebt, nog steeds bij je zou moeten dragen… om doodmoe van te worden!

Toch zijn er heel wat mensen die het doen; ze voelen zich schuldig, bang, en ze schamen zich voor wat ze ooit gedacht, gezegd of gedaan hebben. Tegelijkertijd houden ze dan ook vaak precies bij wat een ander hen heeft aangedaan en welke fouten hij of zij heeft gemaakt. Het nare hiervan is: het houdt nooit op, want er komen steeds weer fouten bij.

Toen Jezus aan het kruis stierf, werden ál onze zonden (ook die we nog zullen begaan) aan datzelfde kruis genageld. We hebben vergeving ontvangen door wat Hij heeft gedaan voor ons. En omdat Hij op de derde dag weer opstond uit de dood, hoeven wij ook niet in de schuld en schaamte te blijven hangen, maar mogen we met Hem in de overwinning leven. Wat een bevrijding! Wat een genade… je bent vergeven. Besef je dat?

Geloof jij dit? Dat Jezus ook voor jou (en al jouw fouten en zonden) is gestorven? Wat houdt je tegen om jezelf te vergeven?

2. Niet kunnen vergeven is eigenlijk: niet wíllen vergeven

God gaf ons, door zijn Zoon Jezus, zijn genade en vergeving, zodat we weer in zijn nabijheid zouden kunnen leven. Maar zoals Hij ons vergaf, wil Hij dat we ook onszelf én de mensen om ons heen vergeven. Menselijkerwijs kunnen sommige dingen niet vergeven worden, maar juist dat is waarom we vanuit Jezus’ vergeving mogen leven. Wíj kunnen misschien niet vergeven, maar Híj kan het altijd. En wanneer er dingen in je leven gebeurd zijn, waarvan je het gevoel hebt dat je die niet kunt vergeven, dan mag je aanspraak maken op zijn hulp. Dus als je zegt: ik kan niet vergeven, dan betekent het eigenlijk: ik wil niet vergeven… Nee, jij hoeft het niet te kunnen, maar wat God van je vraagt is dat je de bereidheid hebt om een ander te vergeven, zodat Hij zijn vergeving door jou heen kan laten stromen.

Wie moet jij nog vergeven? Zijn er mensen die jou gekwetst hebben, waar je nog pijn of verdriet over voelt? Wat belet je om God te vragen jou zijn vergeving te geven, zodat je wel kunt vergeven?

3. Vergeef en word vrij!

Mensen denken vaak dat ze vergeving schenken voor de ander, maar eigenlijk doe je het voor jezelf. Want als jij niet vergeeft, dan blijf je worstelen met die ander die jou (ooit) pijn of verdriet heeft gedaan. En vaak weet een ander niet eens dat hij of zij jou gekwetst heeft. Dus terwijl jij boos en verdrietig blijft, heeft hij of zij er helemaal geen last van.

Het kan zijn dat iemand zijn of haar excuses aanbiedt voor wat er is gebeurd, maar regelmatig moeten mensen het stellen zonder excuses. En zeker wanneer er echt grove fouten gemaakt zijn, is het ontzettend moeilijk als je moet vergeven, zonder dat er om vergeving gevraagd wordt.

En toch: vergeving is jouw keuze én Jezus wil je erbij helpen om je (gevoelens van) vergeving te geven. En wat krijg je ervoor terug? Je laat de boosheid, angst, schaamte, bitterheid, het verdriet en de frustratie los, en je krijgt er nieuwe vreugde, vrede en energie voor in ruil! Eindelijk verlost van die molensteen om je nek… wat een bevrijding!

Hoe zou je je voelen zonder de last van schuld, schaamte, of wrok, pijn en bitterheid? Hoe zou jij je voelen als je zou leven vanuit het feit dat je weet dat je volledig vergeven bent en als je zelf iedereen vergeven zou hebben?

Tekst: Carianne Ros

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons