Uniek: verkiezingen voor de EO-ledenraad

Tegenkandidaten hebben moeite met koers EO

in Christelijk Nieuws

Leden van de Evangelische Omroep kunnen van 22 april tot 17 mei dit jaar een nieuwe Ledenraad kiezen. Het is een uitzonderlijke situatie: sinds mensenheugenis hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, waardoor de voorgedragen kandidaten zonder verkiezing werden benoemd. Dit jaar hebben zich echter vier tegenkandidaten verkiesbaar gesteld omdat zij zich zorgen maken over de koers van de EO.

De kritiek op het beleid van de EO kwam aan de oppervlakte nadat de voormalige IKON onderdeel werd van het bedrijf. Daardoor heeft de EO de media-wettelijke taak gekregen om alle protestantse kerken in Nederland te representeren. De vier tegenkandidaten vinden dat in strijd met de missie van de EO. "Wij hebben principiële bezwaren tegen de keuze van de Raad van Bestuur om de breedte van de protestantse kerken te representeren. Daardoor worden er namelijk ook vrijzinnige programma’s uitgezonden. (...) Met name doen deze programma’s afbreuk aan de onfeilbaarheid van de Bijbel en de verkondiging van het Koninkrijk van God."
De kritiek is niet nieuw. In december stuurden enkele prominente christenen een kritische open brief aan de EO. Ook in de ledenraad is er het afgelopen halfjaar veel gediscussieerd over deze koers. Maar de vier tegenkandidaten "constateren echter dat de Ledenraad tot nu toe in meerderheid akkoord is gegaan met de huidige koers hoewel veel EO-leden hier grote moeite mee hebben."

Overtuigd
Willem Smouter, voorzitter van de Ledenraad, hoopt dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. “Er zijn zes momenten dat er gestemd kan worden, bij algemene evenementen, maar ook op het kantoor van de EO.” De kritiek van de buitenstaanders herkent hij wel. “Binnen de raad leven die kritische geluiden ook.” Jaarlijks komt de Ledenraad drie keer bij elkaar, en stemmen zij over het beleid van de EO. Dat is, na enige discussie, ook dit jaar gebeurd. “Die discussie is ook goed.”

Middenweg
Tijdens de verkiezing is er een keus tussen de kandidatenlijst die de Ledenraad heeft voorgesteld en de vier andere kandidaten. “Als Ledenraad hebben we een zorgvuldige afweging gemaakt. We hopen op steun vanuit de EO-leden daarvoor. Ik ben er van overtuigd dat deze vijftien kandidaten een eerlijk en kritisch geluid laten horen.”
In de verkiezingsbrochure houden Smouter en de directie een pleidooi om niet op de tegenkandidaten te stemmen: "Laten we de kerken links liggen of nemen we onze verantwoordelijkheid? Een middenweg is er niet. We kunnen niet zeggen: ‘die kerk wel en die niet’. De Ledenraad, de Raad van Toezicht en de directie geloven dat deze opdracht juist in deze tijd van groot belang is. Als u dat ook vindt, vragen we u om het bovenste vakje op de kandidatenlijst in te kleuren." 

De eerste mogelijkheid om te stemmen is op de Nederland Zingt-dag op 22 april. Er kan tot halverwege mei gestemd worden. De volledige kandidatenlijst en stemmomenten zijn hier te vinden. Eind mei volgt de uitslag.

Tekst: Jonathan Bergmann

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons