Synode: Dominee mag na 12 jaar van kerk wisselen

Ondanks kritiek stemt ruime meerderheid voor

in Christelijk Nieuws

Na urenlang vergaderen stemde het hoogste bestuursorgaan van de Protestantse Kerk vrijdagmiddag in met een pakket aan maatregelen om te zorgen dat predikanten vlotter van kerk kunnen wisselen. Op dit moment kan een dominee alleen bij onvrede verkassen. Vooraf en tijdens de generale synode van de Protestantse Kerk Nederland was er veel kritiek op het plan dat de mobiliteit van dominees moet bevorderen. Toch stemde een grote meerderheid voor. Het college van kerkorde gaat het plan nu verder uitwerken.

Onder andere dominee Bos uitte kritiek tijdens de vergadering. Zij vond dat het voorstel 'enthousiasme voor het werken als dominee indamt'. Ook dominee Pettinge zei bang te zijn dat er teveel aandacht naar de houdbaarheid van een predikant gaat en dominee Breevoort vond dat de twaalf jaar "als een zwaard van Damocles boven mensen zal hangen, zowel bij jonge als oudere collega's." Het voorstel bevatte bovendien 'teveel managementtaal'.

Probleem
Dominee de Reuver, scriba van de PKN reageerde op de kritiek door op de noodzaak te wijzen: "Hier ligt een probleem voor gemeenten en predikanten.” Hij zei dat elke predikant wel een situatie kent waar het goed zou zijn als er meer mobiliteit was. Over de managementtaal zei hij: "Wat is daar mis mee? Wat is er mis met goede organisatie?"

Concrete afspraken
Ondanks de kritiek stemde een overgrote meerderheid van de synode voor. Van de vijfenzeventig leden stemde dertien synodeleden tegen. Het college van kerkorde gaat het plan nu omzetten in concrete afspraken. Zij werken  daarbij de financiële consequenties van het voorstel verder uit. Dit was namelijk een ander punt van zorg dat tijdens de vergadering boven kwam drijven.

Carriéreplanning
Eerder stuitte de termijn van twaalf jaar al op veel verzet. In een open brief was de gereformeerde bond vorig jaar erg kritisch. De beoordeling van dominees door de kerkenraad en gemeente zou leiden tot een aantasting van de diepste roeping van de dominee. Dit jaar hekelde dominee Scheltens in het Nederlands Dagblad de termijn van twaalf jaar: "Laat de kerk toch alsjeblieft anders zijn dan de wereld, waarin carriéreplanning en carriéreswitchen tot het hoogste goed behoren."

Bron: protestantsekerk.nl
Beeld: ANP Foto


Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons