Rome en reformatie

Blog van Tijs van den Brink

in Christelijk Nieuws

Ik loop in Rome, in de ‘kerk van Antoine Bodar’. Hij heeft geen eigen kerk natuurlijk, maar het is wel de Santa Maria dell’ Anima - waar hij vaak de mis opdraagt. En hij woont ernaast. Het is een heel oude kerk, waar ook Maarten Luther, toen nog katholiek monnik, te gast is geweest.

Ik ben in Rome voor ons radioprogramma Dit is de Dag om in het herdenkingsjaar van 'vijfhonderd jaar Reformatie' met Bodar te praten over de verschillen en overeenkomsten tussen katholieken en protestanten.

In de kerk ligt een in Utrecht geboren paus begraven, Adriaan Boeyens. Dat is juist voor het gesprek dat ik met Bodar voer interessant. Want wat blijkt? Boeyens (paus Adrianus VI) erkende in 1522, dus vijf jaar nadat Luthers breuk met de Katholieke Kerk was ontstaan, al min of meer dat de oorzaak van de breuk bij de kerk lag en niet bij Luther. Adrianus VI had net zo’n hekel aan de aflaathandel als Luther en had zich voorgenomen alles te doen om een splitsing van zijn kerk te voorkomen.

Maar helaas, de paus overleed vroeg. Te vroeg om zijn hervormingen door te voeren. En dus gaat de splitsing gewoon door en staan Bodar en ik 495 jaar na Adriaan Boeyens in een kerk in Rome, als leden van twee verschillende kerken.

Wat was er gebeurd als Boeyens was blijven leven? Volgens Erasmus, één van zijn leerlingen, was Boeyens vermoedelijk geslaagd in zijn missie om de kerk bij elkaar te houden als hij tien jaar langer de tijd had gekregen. Hoe zou de kerk zich dan hebben ontwikkeld? Zouden Bodar en ik dan nog in dezelfde kerk zitten?

Als de geschiedschrijving van Bodar helemaal klopt, heeft de Katholieke Kerk dus al 495 jaar geleden excuus gemaakt aan Luther. Bodar vertelde ook nog dat protestanten die hij ontvangt in de Santa Maria dell’ Anima (wat hij altijd met plezier doet) zich vaak heel erg concentreren op de verschillen tussen protestanten en katholieken. "Terwijl er toch veel meer overeenkomsten zijn", aldus Bodar.

De les? Als u van plan bent uit uw kerk te stappen en een nieuwe kerk te beginnen, of als u van plan bent mensen uit uw kerk te zetten, wacht er nog even een jaar of tien mee. Hopelijk zijn uw problemen dan opgelost…

Tijs van den Brink

Beeld: Adrianus VI

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons