Preek geliefdste onderdeel kerkdienst

Protestanten waarderen preken en muziek meer dan katholieken

in Christelijk Nieuws

Niet de ontmoeting met andere christenen, niet de zondagsschool en ook niet de aanbidding is de belangrijkste reden om op zondagochtend het bed uit te komen. Volgens Amerikaans onderzoek gaan gelovigen namelijk naar de kerk voor de preek. Er is wel een verschil tussen protestanten en katholieken, die laatste vindt de woordverkondiging minder belangrijk.

De preek moet de Bijbel uitleggen en het geloof tastbaar maken voor het dagelijks leven, blijkt uit het onderzoek dat gehouden werd onder meer dan 1500 Amerikanen. Kerkgangers vinden beide elementen in de preek ongeveer even belangrijk. Een inspirerende kerkleider is dat veel minder. In het onderzoek worden ook protestanten en katholieken vergeleken. Daaruit blijkt dat protestanten de preken en kwaliteit van de muziek hoger waarderen dan katholieken. De ontmoeting met andere christenen, en dienstbaar zijn aan de buurt vinden beide geloofsgroepen even belangrijk.

Kerkverlaters
De onderzoekers vroegen ook aan kerkverlaters waarom ze niet meer naar de kerk gaan. De meest opgegeven reden is dat zij liever in hun eentje God aanbidden. Daarna volgen ‘vindt geloof niet leuk’, ‘ben niet zo gelovig’ en ‘kon geen passende kerk vinden’.

> Bekijk alle cijfers uit het onderzoek

Bijbel
Een ander onderzoek toont dat hoewel Amerikanen bijbeluitleg belangrijk vinden, ze de Bijbel zelf niet veel lezen. Minder dan de helft van de kerkgangers leest dagelijks een stukje. Vrouwen meer dan mannen en protestanten meer dan katholieken. Waarom mensen de Bijbel niet lezen? Ze geven het geen prioriteit, hebben er geen tijd voor of vinden dat ze hem al genoeg hebben gelezen.

Beeld: Unsplash

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons