Dominee en kerk mogen na 12 jaar uit elkaar

PKN wil mobiliteit verbeteren met nieuw voorstel

in Christelijk Nieuws

Het moet mogelijk worden dat een dominee na twaalf jaar verder kan naar een andere gemeente. Dit voorstel voor de generale synode van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) moet de mobiliteit van dominees bevorderen. Tot nu toe geven kerken de predikanten een contract voor onbepaalde tijd.

De PKN heeft een zogenaamd 'mobiliteitsprobleem: dominees blijven te lang vastplakken aan een gemeente. Een werkgroep voor de generale synode van de PKN schreef daarom de nota 'naar een cultuur van mobiliteit'. Uitgangspunt in dit rapport is dat een dominee voortaan met de gemeente bespreekt hoe lang hij bij een gemeente blijft. De werkgroep stelt voor om na twaalf jaar de mogelijkheid te bieden om, als kerk en dominee dat goedvinden, uit elkaar te gaan. Niet uit onvrede of disfunctioneren, maar om de mobiliteit te bevorderen. Bij elkaar blijven kan ook gewoon.

Verzet
Vorig jaar werd tijdens de generale synode van de PKN nog het voorstel gedaan om na twaalf jaar sowieso uit elkaar te gaan. Dat stuitte toen op hevig verzet. De werkgroep heeft daar nu ook vanaf gezien. "We zetten nu in op maatwerk, een algemene maatregel gaat niet werken", zo zegt voorzitter van de werkgroep Gerrit van Dijk tegen het Nederlands Dagblad

Voorstellen
De generale synode bespreekt eind april de vijftien voorstellen die de werkgroep in totaal doet. Zo pleit de werkgroep voor een financiële compensatie als een dominee verkast naar een werkplek met minder werkuren. De classispredikanten, die de PKN wil instellen, moeten ook verantwoordelijkheid dragen voor meer mobiliteit. Zij moeten elke vier jaar met de dominee spreken over roeping, flexibiliteit en werkgelegenheid.

Bron: Nederlands Dagblad
Beeld: ANP Foto

 

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons