Bewoners Amerikaanse biblebelt zoeken vaakst naar porno

Verband tussen geloof en internetporno

in Geloven

In staten waar het kerkbezoek en geloof in God het hoogst is, zoeken mensen het meest naar porno. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Mogelijke oorzaken zijn het kerkelijk verbod en een gebrek aan seksuele opvoeding.

Amerikaanse onderzoekers telden hoe vaak mensen het woordje 'porn' op Google invoeren. Ze gebruikten daarbij gegevens van de afgelopen zes jaar uit alle vijftig staten van Amerika. De onderzoekers concluderen dat vier factoren bepalen in welke staat het meest naar porno wordt gezocht: regelmatig kerkbezoek, geloof in God, een letterlijk geloof in de Bijbel en het aandeel evangelische christenen. Andersom zochten inwoners van staten waar deze factoren laag zijn het minst naar seksvideo's. 

Oorzaken
Onderzoeker Justin Lehmiller wijst drie mogelijk oorzaken aan. "In die staten heerst een streng geloof, waarbij mensen alleen seks binnen het huwelijk of voor de voortplanting mogen hebben. Door dat gebrek zoeken mensen misschien hun heil op het internet." Een andere mogelijkheid is dat het kerkelijk verbod op porno precies het tegenovergestelde bereikt. "Als mensen iets wordt verboden, wordt de wil om datgene te doen alleen maar groter." Het gebrek aan seksuele opvoeding kan ook een oorzaak zijn. "Mogelijk dat mensen online zoeken naar de informatie die ze op school of van hun ouders niet kregen."

Slecht huwelijk
De onderzoekers konden door dit onderzoek niet bepalen welke groep het meest zoekt. Het is onduidelijk of het  de gelovigen zijn die meer zoeken of dat het religieuze milieu effect heeft op alle inwoners van de staat. Daar is verder onderzoek voor nodig. Het verband tussen geloof en internetporno blijkt ook uit een eerder onderzoek. Daaruit blijkt dat daarnaast mensen met een slecht huwelijk en mensen die eerder betaalden voor seks vaker naar porno zoeken. 

Bron: Journal of sex research
Beeld: ANP Foto

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons