Bekeerde vrouw keert terug naar Noord-Korea

in Christelijk Nieuws

Na in China tot geloof te zijn gekomen, keerde Myoung-Hee, een Noord-Koreaanse vrouw, naar haar land terug om met haar familie over haar geloof in Jezus te spreken. Zij riskeerde daarmee haar leven.

Het Noord-Koreaanse gezin waarin Myoung-Hee opgroeide (om veiligheidsredenen wordt haar echte naam niet prijsgegeven) had een groot geheim dat jarenlang voor haar verborgen was gehouden. De meeste familieleden waren christen. Zelf wilde zij niets met het geloof te maken hebben: geloofsvervolging hield haar daar vanaf. De jongere broer van haar vader was om zijn geloof geëxecuteerd. Tien andere christenen waren op diezelfde dag terechtgesteld.

Nieuwsgierig
Zij koos voor het ‘normale’ leven en richtte zich op school. Doordat zij boeken van Russische schrijvers las, begreep zij dat er nog een andere wereld was dan de Noord-Koreaanse. Daar wilde zij wel meer van weten, maar kon hier geen lastige vragen over stellen omdat dit slecht kon uitpakken. Zij nam zich voor om haar vaderland te verlaten.

Vertrek
Toen zij de kans kreeg om in China te studeren, liet zij die kans lopen. Zij wist dat zij dan door de staat in de gaten gehouden zou worden. Dat wilde zij niet. Nadat zij afgestudeerd was, verliet zij haar ouderlijk huis, ging naar de grens en stak de rivier over. In China werd zij door mensenhandelaren gevangengenomen. Zij werd aan een Chinese boer verkocht met wie zij trouwde. Zij kregen samen een kind.

Geloof
De stiefmoeder van deze boer vertrok een keer voor een aantal dagen en vertelde niet waar zij naartoe ging. Myoung-Hee ging haar achterna en kwam bij een geheime christelijke bijeenkomst aan. De stiefmoeder stond toe dat zij bleef. Myoung-Hee wilde meer over het geloof te weten komen en kwam uiteindelijk tot geloof.

Terugkeer
Het verlangen om haar geloof met haar familie in Noord-Korea te delen werd gaandeweg sterker. Hoewel haar Chinese familie haar niet wilde laten gaan, heeft ze hen weten over te halen. Ze keerde terug naar Noord-Korea, maar werd door een militaire patrouille gearresteerd. Ze werd in de gevangenis gegooid en werd daar onmenselijk behandeld.

'God is een schuilplaats'

Hoewel zij vreesde haar familie nooit meer te zullen zien, groeide er toch hoop. De verzen die zij uit de Bijbel onthouden had, herhaalde zij vaak voor zichzelf. ‘God is een Rots en een Schuilplaats…’

Na een paar maanden ontdekten de bewakers waar zij oorspronkelijk vandaan kwam. Ze werd overgeplaatst naar een gevangenis die zich daar dichtbij bevindt. Toen op de bewakers een keer ’s nachts dronken waren en de celdeuren niet op slot zaten, zag zij de kans schoon: ze ontsnapte en rende weg. Zij wist haar familie terug te vinden.

Haar familie was blij haar weer te zien. Zij vertelde van haar geloof en ging mee naar verschillende christelijke samenkomsten.

Terug naar China
Myoung-Hee koos ervoor om niet in Noord-Korea te blijven. Ze wilde terug naar China en ondernam deze gevaarlijke reis voor de tweede keer. Ze wilde haar man en haar zoon, die achtergebleven waren, over het geloof vertellen. Opnieuw slaagde zij erin om China te bereiken.

'Blijf bidden!'
Inmiddels is Myoung-Hee in de veertig jaar en woont zij met haar gezin in Zuid-Korea. Met dankbaarheid kijkt zij op haar jeugd terug. “Er zijn zoveel ouders die niet met hun kinderen over hun geloof in God kunnen praten. Dankzij het gebed van veel mensen ben ik tot geloof gekomen en dankzij het gebed van mijn moeder overleefde ik gevangenschap. Mijn ervaring toont de kracht van het gebed aan. Ik hoop dat dit christenen  stimuleert om voor Noord-Korea te blijven bidden. Dit land heeft genade en gerechtigheid nodig.”

Bron: chretiens.info

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons