62% van Nederlandse vrouwen gelooft in leven na dood

Opvallende resultaten geloofsenquête weekblad Margriet

in Geloven

Eén op de vijf Nederlandse vrouwen beschouwt zichzelf als een gelovig mens. Daarnaast zegt 36% enigszins te geloven. Aan de vrouwen die geloven biedt geloof vooral troost, vertrouwen en zingeving. Van alle ondervraagde vrouwen gelooft 62% in leven na de dood. Dit blijkt uit een enquête die in aanloop naar Pasen is gehouden door weekblad Margriet onder vrouwen in Nederland.

Theoloog Janneke Stegeman, in 2016 uitgeroepen tot Theoloog des Vaderlands, duidt de uitslagen. 20% beschouwt zichzelf als gelovig, 44% is beslist niet gelovig. 36% noemt zichzelf ‘enigszins gelovig’: dat percentage is met circa 10% gegroeid ten opzichte van 2012.

Stegeman: ‘Veel mensen denken dat gelovigen rechtlijnig zijn en dat daar voorwaarden aan zitten, ‘Enigszins gelovig;’ duidt er waarschijnlijk op dat mensen zich niet thuis voelen in dat statische beeld, maar wél iets met geloof hebben. Ik verwacht dat dit nog zal toenemen. ‘

Leven na de dood
62% van de Nederlandse vrouwen gelooft in leven na de dood. Stegeman: ‘Uit dit onderzoek blijkt dat een vrouw kan geloven in een hiernamaals, maar toch zegt dat ze niet in God gelooft. ‘Gelovig zijn’ kan bestaan uit vertrouwen en liefde, maar dat kan ook gelden voor iemand die zich als niet religieus afficheert. Eigenlijk vraagt deze tijd om een herdefinitie van wat we onder geloven verstaan.’

Veiligheid
44% beschouwt geloof in het algemeen als een bedreiging voor de veiligheid. Op de vraag of de islam nu een grotere bedreiging vormt voor de veiligheid dan vijf jaar geleden geeft 72% aan het daarmee eens te zijn.
Stegeman: Religies hebben een slechte reputatie. Mensen zeggen vaak: ‘Zonder religie zou er geen oorlog zijn’. Er is altijd een koppeling tussen religie en geweld geweest, maar dat is  onterecht. Er is nooit louter uit religieus oogpunt een oorlog gevoerd. Maar als er al een conflict is, gaan religieuze verschillen een rol spelen’.

Overige opvallende cijfers
25% van de Nederlandse vrouwen gelooft in God, een andere 25% kwart in ‘íets’.
30% is lid van een kerkgenootschap of godsdienstige groepering.
71% van de vrouwen die geloven, heeft dat meegekregen door opvoeding.
83% is evenveel met het geloof bezig in vergelijking tot 2012.

Het onderzoek is in opdracht van Margriet uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction, onder ruim 500 respondenten, die een representatieve afspiegeling vormen van de Nederlandse populatie vrouwen in de leeftijd 25-75 jaar.

Margriet 14 met de uitslag van de Geloofsenquête ligt 7 april in de winkel.

Bron: Sanoma 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons