Waarom maak jij je zoveel zorgen?

"Opgestapelde lasten zijn niet te dragen'

Je kunt je zorgen maken over de dingen die gisteren fout zijn gegaan, die zich vandaag aandienen en die misschien morgen op je pad komen. Daar kun je gemakkelijk onder bezwijken. Dat kan ook anders. Carianne Ros laat zien hoe je dat doet.

Wat is het toch makkelijk om je zorgen te maken over de dag van morgen, overmorgen en alvast voor over tien jaar… Geld, gezondheid, werk, carrière, woonplaats, partner, kinderen… wanneer houdt het ooit op? Jezus was er heel duidelijk over: ‘Maak je dus geen zorgen over de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.’ (Matteüs 6:34)

1. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last

Jezus zei niet dat we geen lasten meer zouden krijgen, maar Hij riep ons wel op om ons daar geen zorgen over te maken. En dat is belangrijk om te beseffen! Ja, iedere dag kunnen er dingen op je pad komen die voor onrust zorgen, die pijn doen, die je verdriet geven of die lastig zijn. Dat is na de zondeval nu eenmaal zo.

Doordat wij alle lasten op elkaar stapelen, wordt het er niet gemakkelijker op. We kijken niet alleen naar de last van vandaag. We voelen ons nog schuldig over de last van gisteren en houden ook alvast rekening met de (mogelijke) lasten van morgen. En dan klagen we erover dat het zo zwaar is… Dus: kijk naar vandaag. Wat heb je vandaag voor last om te dragen? En wat zou je hier (biddend) aan kunnen doen? Op welke manier kun je misschien zelfs kunnen danken voor je lasten (1 Tessalonicenzen 5:18)? Bedenk eens hoeveel energie je over zou houden wanneer je gewoon aan de slag zou gaan met het (samen met Jezus) dragen van je last, in plaats van je daarover zorgen te maken…

2. Zoek eerst God

In de verzen voordat Jezus ons oproept om ons geen zorgen te maken, staat: ‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden’. Dus: richt je eerst op God. Leg je leven (opnieuw) in zijn handen. Spreek je vertrouwen uit dat Hij almachtig is. Dat Hij alles in zijn handen heeft. Dat God je zal leiden op de weg die Hij wil dat je gaat. En dat Hij alles ten goede mee zal laten werken (ook al zie je dit nu nog niet).

Gods recht is anders dan ons recht. Ook al denken we dat we altijd recht hebben op het goede (bijvoorbeeld op een goede gezondheid, op een leuke partner, op een goede baan en geld…), in werkelijkheid is alles wat je gekregen hebt Gods genade in jouw leven. Maak je nergens zorgen over, maar zoek eerst God en Hij zelf zal je geven wat je nodig hebt. En vooral: open je ogen voor zijn zegeningen, zelfs in de pijnlijke situaties.

3. Leef vanuit liefde en vertrouwen

Alle opgestapelde lasten zijn menselijkerwijs niet te dragen. Jezus vraagt ons ook helemaal niet om al die lasten te dragen! Sterker nog, Hij zei: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid dijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven’. Wil jij rust? Kijk dan alleen naar de last van vandaag. En breng die last bij Jezus. Doe wat jij eraan kunt doen en vertrouw erop dat Jezus zal voorzien (op Zijn tijd en op Zijn wijze!) . Lees je Bijbel, bid dat God je elke dag dichter tot Zijn Vaderhart trekt om je te vullen met zijn liefde. Want Gods liefde leert je om in vertrouwen uit te zien naar Wie Hij is. En God is trouw. Hij houdt van je, dus ondanks dat Hij slechte dingen toelaat in je leven: Hij is elke dag bij je en Hij kan je rust, vrede en oplossingen geven voor vandaag.

Tekst: Carianne Ros

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons