Verkiezingsuitslag: hoop voor publieke omroep

‘Een pluriform bestel is juist nu van groot belang.’

in Christelijk Nieuws

De verkiezingsuitslag biedt volgens EO-directeur Arjan Lock hoop voor de toekomst van het publieke omroepbestel in Nederland. Partijen die waarschijnlijk ‘het motorblok’ van een nieuwe regering vormen, staan voor het behoud hiervan.

Arjan Lock is vooral blij dat de Trump verschijnselen of populistische neigingen bij de verkiezingen niet de overhand hebben gekregen en dat ‘het verstand de boventoon heeft gevoerd.’ Ook vindt hij het mooi dat de christelijke partijen er bij elkaar opgeteld op vooruit zijn gegaan. ‘Het is best een tijd geleden dat dit gebeurde.’ De verkiezingsuitslag biedt volgens hem hoop voor de publieke omroep.

Onderschatting
De VVD zal bij de vorming van een regeringscoalitie het voortouw moeten nemen. ‘Dat zijn geen vrienden van de Publieke Omroep. Zij onderschatten volgens mij echt het belang van een pluriforme omroep. Het volgende kabinet zal zelf ook een grote mate van pluriformiteit moeten laten zien.' De VVD wil 300 miljoen op het publieke omroepbestel bezuinigen. Arjan Lock hoopt dat de VVD op die schreden terugkeert.

Motorblok
Arjan is bij dat het CDA een vaste plaats inneemt in ‘het motorblok’, dat gevormd wordt door partijen die bij de vorming van een nieuwe regering niet gepasseerd kunnen worden. Lock kent het CDA als een partij die goed snapt dat een pluriform publiek omroepbestel van wezenlijk belang is voor een goed functionerende democratie. ‘Zo’n omroepbestel past ook bij de Nederlandse traditie.’

D66 maakt ook deel uit van dit ‘motorblok’. Deze partij is niet van plan om op de publieke omroep te bezuinigingen. 'Zij zien het belang van kunst en cultuur goed in. Ik hoop dat daar een plus te halen valt.'

Kleine christelijke partijen
Arjan Lock hoopt dat de twee andere christelijke partijen –in welke vorm ook- ook rol van betekenis kunnen spelen. 'Als ik zie hoe Kees van der Staaij in de afgelopen periode een heel mooie plaats binnen het publieke bestel heeft ingenomen, dan denk ik dat de SGP wel inziet hoe waardevol een goed functionerende publieke omroep in ons land is. Bij de ChristenUnie weet ik dat zeker.’

Vertrouwen
De EO-directeur heeft hoop dat er geld voor het publieke bestel bijkomt. Hij realiseert zich dat er wel hard gewerkt moet worden om duidelijk te maken dat een pluriform publiek bestel juist in deze tijd van groot belang is.

‘De Publieke Omroep zal de PvdA gaan missen. Dat was de partij die meer geld vroeg voor de Publieke Omroep. Daarvoor in de plaats hebben we nu een degelijke middenpartij, het CDA, teruggekregen. De ChristenUnie en de SGP hebben zich gestabiliseerd en daar heb ik ook vertrouwen in.'

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons