Porno 1: 4 x b

Blog van Annemarie van Heijningen

Ze zat achter zijn computer en rolde van de ene emotie in de andere. Schrik, boosheid, walging. Dat hij dit keek! Ze wist niet eens dat er zo veel gorigheid en perversiteit bestond.

Ze confronteerde haar man met haar vondst. Hij ontkende, was zich van geen kwaad bewust. Nu was de verwarring compleet. Als hij deze sites niet had bezocht, moest haar oudste zoon het zijn geweest. Maar de puber wist van de prins geen kwaad. Zijn schril overslaande stem: “Echt niet, mam, ik héb dat soort dingen niet gekeken.” Haar moederhart geloofde hem. Een heftiger confrontatie met haar echtgenoot volgde. Dit keer bekende hij. Pijn en woede vulden haar van top tot teen. Hij had haar verraden. Hun intieme leven kapotgemaakt. Haar vertrouwen beschaamd. Zijn zoon indirect de schuld gegeven.

Evengoed werd er naderhand geen woord over gerept. Ieder ging over tot de orde van de dag. Onder het motto: zolang je zwijgt, is er niks gebeurd. Maar er was een kras in haar hart en in hun huwelijk die zich nog lang niet helen liet.

Een verhaal gebaseerd op treurig-naakte feiten. Waar en wanneer is het misgegaan in dit gezin? Misschien ging het mis toen alles nog goed was. Misschien deden ze of porno niet bestond. (Als je geen oog hebt voor gevaar, bedenk je ook geen strategie.) Terwijl we allang niet meer in de luxe positie zitten dat we ten opzichte van porno neutraal kunnen zijn. Te wapen dus. De tactiek is simpel, niet aan leeftijd of moment gebonden en we kunnen het allemaal: praten. Praat over porno met je partner. Praat over porno met je kinderen. Handvatten: 3 x b. Bevraag, bespreek en, waar nodig, belijd. Wacht, ik vergeet de vierde b. Bidden. Om een beetje zuiverheid in dit troebele bestaan.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons