Paus: Ook ik ben een feilbare zondaar

"Er zijn donkere momenten waarop ik zeg: 'Heer, dit begrijp ik niet!'"

in Christelijk Nieuws

Paus Franciscus is wars van persoonsverheerlijking en heeft zich nog maar eens gepresenteerd als een heel normaal mens. ,,We mogen niet vergeten dat de idealisering van iemand altijd ook een onderhuidse vorm van agressie is. Wanneer ik wordt geïdealiseerd, voel ik me aangevallen'', zegt de leider van de rooms-katholieke kerk in de nieuwe editie van het weekblad Die Zeit.

Franciscus vindt zichzelf niet bijzonders. ,,Ik ben - ik wil niet zeggen 'een arme drommel', maar wel een heel gewone man, die doet wat hij kan. Ook ik ben een feilbare zondaar''. De paus vertelde in zijn eerste exclusieve interview in Duitsland dat zelfs hij soms twijfels heeft over het geloof. ,,Er zijn absoluut donkere momenten waarop ik zeg: 'Heer, dit begrijp ik niet!'. En dat zijn niet alleen momenten van innerlijke duisternis, maar benarde toestanden waarin ik door eigen schuld verzeild ben geraakt.''

Onfeilbaarheid
Toch is de Paus in de katholieke leer onfeilbaar. Op het concilie van 1870 wordt de onfeilbaarheid van de bisschop van Rome (dat is de Paus) nog eens onderstreept. Met deze onfeilbaarheid wordt echter niet bedoeld dat de Paus als persoon geen fouten kan maken. Met onfeilbaarheid worden uitspraken over geloof of moraal bedoeld, die door de paus vanuit zijn apostolische opdracht ex cathedra gedaan worden en die voor de Kerk verbindend zijn. De onfeilbaarheid van de paus heeft dus niets te maken met een persoonlijke onfeilbaarheid. Een onfeilbare uitspraak doet niet alleen een uitdrukkelijk beroep op het gezag ex cathedra, maar vergewist zich eveneens van overeenstemming met de Heilige Schrift, de apostolische Traditie, het sensus fidei (het "impliciete geloof") en instemming onder de bisschoppen. 

Verloofde
Franciscus sprak ook, zonder in details te treden, over een ,,verloofde'' die hij in zijn jonge jaren had. ,,Maar ik dacht niet aan trouwen.'' Hij heeft ook geen moeite met kritiek op zijn beleid. ,,Iedereen mag een mening hebben. Dat is legitiem, menselijk en verrijkend''.

Tekst: ANP/KlaasJan Baas
Foto: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons