Over 25 jaar is de Protestantse Kerk gehalveerd

in Christelijk Nieuws

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zal over 25 jaar gehalveerd zijn. Dat zegt Jos Aarnoudse, directeur van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN. Kerkrentmeesters moeten zorgen dat de kerk toch vitaal blijft.

De afkalving van de kerk “gaat best snel'', aldus Aarnoudse tijdens de Friese ledenvergadering in Franeker. “Over 25 jaar is niet meer dan 5 procent van de bevolking nog PKN-lid. Dat is minder dan 800.000 leden, de helft of nog minder dan nu.”

Achteroverleunen kan niet
Aarnoudse pleitte daarom voor proactief kerkbeheer, zo schrijft de Leeuwarder Courant. “Een zaak van het geloof, niet van boerenslimheid,” zei hij. Achterover leunen of zeggen 'na ons de zondvloed' kan niet. “Het is onze taak om als goede rentmeesters een kerk te overhandigen aan een jongere generatie die financieel gezond is, gebouwelijk passend, met eerbied voor het eigen erfgoed en de eigen geschiedenis.''

'Voor je het weet, gaat een hele generatie kerkmensen ten onder aan geruzie over kerkgebouwen'

Fijnzinnigheid
Voor het in stand houden van gebouwen, is ook de overheid verantwoordelijk als die kerken als cultureel erfgoed aanwijst, vond Aarnoudse. Gebouwbeheer vraagt fijnzinnigheid, benadrukte hij. “Voor je het weet, gaat een hele generatie kerkmensen ten onder aan geruzie over behoud, afstoting en al dan niet hergebruik van kerkgebouwen."

Beeld: Shutterstock

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons