"Moslimbekeerlingen doen Europese kerken weer opleven"

Ook in Nederland bekeren veel moslimimmigranten zich

in Christelijk Nieuws

"Moslimimmigranten zijn diep-spiritueel", stelt hoogleraar Matthew Kaemink. "Kerken die moslims gastvrij ontvangen boeken daar verrassende resultaten mee." De Utrechtse evangelist Henk Bouma bevestigt dit beeld: "Ik zie veel moslimimmigranten uit Iran en Afghanistan tot bekering komen."

Kaemink doet onderzoek naar hoe kerken reageren op de moslimimmigranten. "Kerken worstelen al jarenlang met evangelisatie onder seculiere Europeanen", stelt hij. "Nu merken ze dat moslims veel meer open staan voor de christelijke boodschap."

Gastvrijheid
Henk Bouma herkent het beeld dat veel moslimimmigranten zich bekeren. "De helft van mijn kerk heeft een moslimachtergrond." Gastvrijheid is daarbij het sleutelwoord. "Onze diensten zijn in twee talen, het Nederlands en het Farsi. In de rijen vertalen bezoekers de dienst naar het Engels, het Frans en het Arabisch." Eten speelt ook een grote rol. "We beginnen kerkdiensten met een ontbijt en doordeweekse bijbelstudies met avondeten. Mensen brengen dan hun eigen eten mee. Mensen die uit een cultuur komen waar altijd voor eten wordt gezorgd, komen anders niet."

"Moslim-bekeerlingen zijn de toekomst van de kerk."

Aantallen
Er zijn geen cijfers van het aantal bekeerde vluchtelingen bekend. “Er wordt wel meer onderzoek naar gedaan en meer over gesproken”, constateert Joke van Saane, hoogleraar aan de Vrije Universiteit. “De commissie Plaisier is in een paar jaar tijd van twee man naar twintig man gegroeid. De commissie houdt zich vanuit de Protestantse Kerk Nederland bezig met vluchtelingen. Ook asielzoekers onderling spreken er meer over dan een aantal jaar geleden."

Europa
In Hamburg lieten vorig jaar tachtig moslims zich dopen. In Oostenrijk bekeerden zich in een paar maanden tijd meer dan tweehonderd vluchtelingen. Henk Bouma is opgetogen dat dit gebeurd. "Het is ontzettend mooi. Wat je ook mag vinden van immigratiestromen, kerkelijk gezien is dit gewoon de toekomst van de kerk. Kerken groeien in Afrika, Azië en Zuid-Amerika, dat is fantastisch. Laat dat nieuwe leven wat die mensen in onze gemeenschap brengen ons ook maar nieuw leven geven."

Oorzaken 
Er is geen eenduidige oorzaak te noemen voor de bekeerlingen. Duane Miller, die onderzoek doet onder ex-moslims wijst naar de toename van islamitisch geweld als belangrijke oorzaak: "Het huidige militante geweld van terroristen is een van de belangrijkste redenen voor moslims om hun geloof af te zweren en christen te worden.” Uit cijfers van zijn onderzoek uit 2015 blijkt dat na het geweld in Indonesië van de jaren zestig daar tien miljoen moslims zich tot christen bekeerden. "Hetzelfde is nu te zien onder moslims uit Iran en Syrië." 

"Turkse en Marokkaanse moslims bekeren zich minder vaak door groepsdruk"

Betrouwbaar
Dat een bekering helpt bij het aanvragen van asiel kan een andere oorzaak zijn. Dat roept de vraag op hoe betrouwbaar een bekeringsverhaal is. Asieladvocaten schakelen hoogleraar Joke van Saane regelmatig in om bekeringsverhalen te toetsen. Zij heeft daarvoor een model ontwikkeld. "Ik kijk of het verhaal, het gedrag en de kennis van de vluchteling passen bij de omgeving van de bekeerling. Een asielzoeker die in een evangelisch-charismatische kerk komt en niets van de Heilige Geest weet, daar klopt iets niet. Een andere asielzoeker kon niets met de vraag: ‘Wie is Jezus voor jou?’. Hij kwam in een reformatorische kerk die hem overspoelde met catechisatie over onder andere kerkgeschiedenis. Dat hij de vraag over wie Jezus voor hem was niet kon beantwoorden, betekende niet dat zijn bekering niet oprecht was."

Groepsdruk
Volgens Henk Bouma zijn de bekeringen ook het gevolg van dat veel vluchtelingen zonder familie reizen: "Vluchtelingen zijn met een politieke of religieuze motivatie hierheen gekomen, zonder hun bestaande familie. Turkse en Marokkaanse moslims zijn mét hun familie naar Nederland gekomen. Daar is enorm veel groepsdruk, waardoor arbeidsmigranten zich minder vaak aansluiten bij kerken. Iraniërs en Afghanen zijn met veel minder, daar is nauwelijks groepsdruk, waardoor meer moslims christen worden."

Tekst: Jonathan Bergmann
Beeld: ANP Foto

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons