"Meer christelijke waarden en normen in regeerakkoord"

RMU presenteert 10-punten manifest bij start formatie

in Christelijk Nieuws

Bij de start van de formatieonderhandelingen presenteert de RMU een manifest met tien actiepunten voor het nieuwe regeerakkoord. Peter Schalk, Raad van Bestuur RMU, heeft dit manifest dinsdag aangeboden aan alle Tweede Kamerfracties. Met de boodschap: “Pak onze handschoen op en ga ermee aan de slag!”

Waarden en normen
Het manifest van de Reformatorische 'vakbond' RMU (Reformatorisch Maatschappelijke Unie) doet denken aan het verkiezingsprogramma van de SGP; een partij die qua achterban dicht bij de RMU ligt. Zo roept het manifest op om christelijke waarden en normen te verankeren in het regeerakkoord. “Een regeerakkoord zonder waarden en normen is als een huis zonder fundament. Als we bijvoorbeeld de zondag als rustdag schrappen, belanden we een rusteloze samenleving zonder houvast”, licht Schalk toe.

Eenverdieners
De RMU vindt dat het belastingstelsel nodig aan vervanging toe is. Dat heeft vooral te maken met het grote belastingnadeel dat eenverdieners in stelsel hebben. Het is een punt waar ook de SGP en de ChristenUnie een speerpunt van gemaakt hebben in hun campagne. Ook het CDA-verkiezingsprogramma wil dat de eenverdiener rechtvaaridger belast wordt. Schalk: “De belasting moet eenvoudiger en eerlijker. Eenverdieners betalen nu onevenredig veel belasting. Waarom wordt de zorg voor kinderen of het hebben van een zieke partner zo gestraft? Juist zij verdienen een fiscale beloning.”

10 punten
Met een tiental punten wil de RMU "aandacht voor waarden en normen, gezinnen een steun in de rug geven, bouwen aan de toekomst voor jongeren, oog hebben voor onze ouderen en ruimte geven aan ondernemers."

1. Versterk de positie van de zondag als rustdag
2. Geef geen ruimte aan het beëindigen van levens
3. Regel een eerlijke belasting voor eenverdieners
4. Maak het belastingstelsel eenvoudiger met de sociale vlaktaks
5. Pak het verschil tussen vast en flexwerk aan
6. Laat jongeren een maatschappelijke dienstplicht vervullen
7. Zorg voor een solide pensioenstelsel voor alle generaties
8. Maak de AOW-leeftijd flexibel
9. Schrap overbodige regels voor ondernemers
10. Bied een goede bescherming aan zzp’ers

Foto: Peter Schalk (rechts) biedt het manifest aan aan Sybrand Buma (CDA)

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons