Franse christenen mengen zich in de verkiezingen

Evangelische Alliantie wil voor het eerst politiek gehoord worden

in Christelijk Nieuws

Met de publicatie van hun opvattingen wil de Franse Evangelische Alliantie (CNEF) een bijdrage leveren aan de Franse verkiezingen.

Sinds de oprichting van de CNEF in 2010 is het niet eerder voorgekomen dat deze organisatie een brochure heeft uitgebracht waarin politieke opvattingen zijn opgenomen. Met deze uitgave willen evangelische christenen van zich laten horen. Het manifest is bestemd voor kandidaten van de komende verkiezingen in Frankrijk, die op 23 april en 7 mei plaatsvinden.

Vertegenwoordiging
De CNEF vertegenwoordigt meer dan 650.000 evangelische christenen. Voor veel lokale politici is het evangelische protestantisme een realiteit geworden waarmee rekening gehouden moet worden. Het aantal christenen dat tot deze stroming wordt gerekend, is sinds 1950 vertienvoudigd. Elke tien dagen wordt er een nieuwe plaatselijke kerk gesticht.

Thema’s
In het manifest gaat de CNEF op verschillende onderwerpen in. Als eerste thema wordt de scheiding tussen staat en kerk genoemd: ‘Het is niet aan de staat om dogma’s op te leggen of te verbieden. Het verplicht de staat juist om neutraal te staan tegenover geloofszaken’. De CNEF ziet godsdienstvrijheid als enige manier om op een vreedzame manier met religieuze verscheidenheid te kunnen leven. Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn: de menselijke waardigheid, migranten en vluchtelingen, gezin en seksualiteit, bescherming van het milieu, en nationale eenheid en veiligheid. Bij elk van deze onderwerpen wordt steeds nadrukkelijk een verbinding met de Bijbel gelegd.

Tekst: Han Hoogendoorn

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons