Christelijke ouders willen marihuana voor hun kind

‘Wij zijn de laatsten van wie je dit zou verwachten’

in Geloven

In de Verenigde Staten willen ouders van autistische kinderen dat het gebruik van medicinale marihuana wordt gelegaliseerd. Alleen dit middel kan deze kinderen tegen zichzelf beschermen.

Veel Amerikaanse conservatieve christenen willen hun autistische kind medicinale marihuana geven om te voorkomen dat zij een gevaar voor zichzelf of voor anderen kunnen zijn. Uit wanhoop hebben verschillende ouders met deze drugs geëxperimenteerd. Zij merkten dat dit hun kind goed deed.

In een aantal Amerikaanse Staten mag deze drug voor medicinale doeleinden gebruikt worden. In het conservatieve Texas is dat voor zwaar autistische mensen niet toegestaan.

‘Het mag van God’
Lisa Helt is een van de ouders die haar zoon Michell marihuana geeft. Michell is ernstig autistisch en zijn gedrag leverde grote zorgen op. Hij heeft een keer met zijn hoofd een autoraam ingeslagen. Een andere keer sloeg hij met zijn hoofd op een eettafel. De glazen tafel was kapot en zijn hoofd was verwond. Ook heeft hij geweld tegen zijn moeder gebruikt.

Lisa is een gelovige vrouw en wilde zekerheid hebben. Toen Michell een week zonder medicijnen ter observatie in een ziekenhuis opgenomen werd, was het gebed van Lisa dat hij geen epileptische aanval zou hebben. Een derde van het aantal autistische mensen zoals Michell gaat onder deze aanvallen gebukt. Wanneer deze aanvallen in die week zouden uitblijven, zag zij dat als bevestiging van God dat zij hem marihuana zou mogen geven. Michell had die week geen aanvallen. Zij nam hem daarna een week mee naar Calorado, waar verschillende marihuanaproducten op hem uitgeprobeerd werden. Hij gebruikt nu dagelijks 30 milligram. Een enkele keer heeft hij nog een epileptische aanval. Gewelddadige uitbarstingen behoren tot het verleden. Terug in Texas zijn zij met het toedienen van marihuana doorgegaan, ook al was dat illegaal. Om problemen te voorkomen, is het gezin inmiddels naar een andere staat verhuisd.

Kara
Kara is een 17-jarig meisje dat zichzelf herhaaldelijk in het gezicht slaat. Als zij in een loop zit, blijft dat maar doorgaan. De eerste keer dat dit gebeurde bleef zij hier 12 uur mee doorgaan. Een enkele keer komt zij hier zelf uit, maar vaak blijft het aanhouden. Een keer heeft zij hiermee haar eigen neus gebroken.

Toen Zara 11 was, gaf een buurman de ouders van Kara het advies om haar eens marihuana te geven. Omdat haar ouders geen andere uitweg meer zagen, zijn zij hiermee gestart. Het werkte positief uit. Op Facebook hebben zij een filmpje gepost dat laat zien wat het effect van deze drug op het gedrag van Zara is.

De ouders van Kara riskeren met hun keuze gevangenschap en een boete. Ook is het mogelijk dat Kara van hun afgenomen wordt. De kinderbescherming is al bij hun langsgekomen en hebben de situatie onderzocht. Een woordvoerder noemde het 'een gecompliceerde situatie'.

MAMMA
In 2014 is de organisatie MAMMA (Mothers Advocating Medicinal Marijuana for Autism) opgericht om medicinaal gebruik van deze drug toe te staan. Deze groep is voorvechter van een wetsvoorstel dat daartoe in Texas is ingediend.

AmyLou Fawell, de mede-oprichter en directeur van MAMMA heeft hier geen enkel bezwaar tegen. Ze geeft toe dat christenen de laatsten zijn van wie je deze stap zou verwachten: 'Als God het maakte en onze lichamen het nodig hebben, dan is dat het christelijke argument.' MAMMA is uit een Bijbelstudiegroep voortgekomen.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons